διευρύνω ἀνευρύνω ἐλαφρύνω δᾰσύνω ἐκθρασύνω διαπλατύνω ἐκπλατύνω ἐμπλατύνω διακρατύνω βελτύνω ἐντύνω διαλεπτύνω ἐκλεπτύνω ἀπολεπτύνω ἀρτύνω ἀμφύνω ἐμφύνω ἀμορφύνω διαχύνω ἀκᾰχύνω ἐκπαχύνω ἀμπαχύνω βραχύνω διατραχύνω ἐκτραχύνω ἀποτραχύνω ἐγχύνω διασυγχύνω ἐκχύνω αἰσχύνω ἐξαισχύνω ἄφνω ἐγκέρχνω γωνῶ ἀσβολώνω ἁπλώνω ἐκπώνω Ἀναξώ ἀέξω ἀναέξω ἐνᾰέξω Δεξώ ἀλέξω Ἀλεξώ ἀπαλέξω αὔξω Αὐξώ ἐξαύξω εἰσαύξω ἀνοτοτύξω ἀνώξω δᾳόω ἀλαόω ἐξᾰλᾰόω ἐκσαόω ἀκρῑβόω διακριβόω ἐξακριβόω ἀπερυσιβόω ἀποστιλβόω ἐκδιθυραμβόω ἀνακομβόω ἐκθρομβόω διακολοβόω ἀποσυριγγόω ἀποστεγόω βριγόω ἐνριγόω ἀπορριγόω διαμαστιγόω ἀπομαστιγόω