ἀείδω δείδω Δειδώ διερείδω ἀνερείδω ἐνερείδω ἀπερείδω ἐναπερείδω ἀντερείδω ἀμφερείδω ἄλδω ἐελδώ ἀθέλδω ἔνδω ἐκσπένδω ἀποσπένδω διακαλίνδω ἐναλίνδω ἐξᾰλίνδω ἀνακυλίνδω ἀμφικῠλίνδω ἐκκῠλίνδω εἰσκῠλίνδω ἄρδω διάρδω ἐξάρδω βέρδω ἀμέρδω ἀπᾰμέρδω ἀπέρδω ἀποπέρδω ἀνταποπέρδω εἰκάσδω ἐλελίσδω δωρίσδω ἐλελύσδω ἐγκαθεύδω ἀντικαθεύδω ἐκκαθεύδω ἀποκαθεύδω ἐνεύδω διασπεύδω διακατασπεύδω ἀντισπεύδω ἀποσπεύδω διαψεύδω Δωδώ ἀμβλῠφᾰέω δισυλλαβέω ἐνεργολαβέω ἀντεργολαβέω ἀραβέω ἀμφᾰρᾰβέω ἀσεβέω ἐνασεβέω δυσσεβέω ἀργυραμοιβέω ἐμπαιδοτριβέω ἐκλειοτριβέω ἁλωνοτριβέω ἐκβολβέω ἐκθαμβέω διθυραμβέω ἐνσκιμβέω βομβέω ἀναβομβέω ἀντιβομβέω ἐκβομβέω ἐμβομβέω ἐκρομβέω διαστροβέω