διΐσχω ἀνίσχω ἐξανίσχω ἀντανίσχω ἀπίσχω ἀμπίσχω ἐναμπίσχω ἀπαμπίσχω ἐγκατίσχω ἀντίσχω ἐκτεύχω ἐντεύχω διασμύχω ἀνασμύχω ἐνσμύχω ἀποσμύχω βρύχω ἀποβρύχω ἐγκατατρύχω ἐκτρύχω ἀποτρύχω διαψύχω ἀναψύχω διαναψύχω· ἐναναψύχω ἀποκαταψύχω ἀντιπεριψύχω ἐκψύχω διεκψύχω ἐμψύχω ἀποψύχω ἐνᾰποψύχω εἰσψύχω διασώχω ἀνασώχω ἀποψώχω δέψω ἐγκαθέψω διέψω ἀνέψω ἐνέψω ἀφέψω ἐναφέψω δώω †δωῶ· διαζώω ἀμβλώω διαπλώω ἀναπλώω ἐκπεριπλώω ἐκπλώω διεκπλώω ἐμπλώω ἀποπλώω δακρυπλώω βᾶϋ