ἀναπρηνίζω ἐκπυρηνίζω διασαφηνίζω ἀποσαφηνίζω ἀνακαινίζω ἐγκαινίζω βουκινίζω δειλινίζω ἀποσχοινίζω ἐκρινίζω δελφινίζω δακνίζω διακνίζω ἐκλικνίζω ἀποκνίζω ἐκθαμνίζω ἐκπρεμνίζω ἀνακρημνίζω ἀποκρημνίζω ἐλλιμνίζω ἀγεννίζω ἀμιννίζω ἀποθυννίζω γονίζω ἀντιγονίζω ἐμμακεδονίζω ἁρπεδονίζω ἀποσφενδονίζω διακονίζω εἰκονίζω ἐνεικονίζω ἀπεικονίζω ἀντεικονίζω διϊσθμονίζω γνωμονίζω ἀπονίζω ἐξαπονίζω διαπερονίζω ἐνθρονίζω ἀφρονίζω ἀνασωφρονίζω ἀναχρονίζω ἐγχρονίζω διτονίζω ἀγχονίζω ἀπαγχονίζω ἀμφικαπνίζω δειπνίζω διυπνίζω ἀφυπνίζω ἀποπτερνίζω διασμυρνίζω ἐκφατνίζω αἰτνίζω ἀπομηκυνίζω βουνίζω ἐκκρουνίζω ἀποκρουνίζω ἐκσπλαγχνίζω ἀρραβωνίζω ἑξαγωνίζω ἀποτετραγωνίζω διακωδωνίζω ἀνακωδωνίζω ἐκκωδωνίζω αἰωνίζω διαιωνίζω ἀντιπαιωνίζω διασᾰλᾰκωνίζω ἀντιλακωνίζω ἀγκωνίζω