ἀρτολάγυνος ἀνδρόγῠνος Ἀνδρόγῠνος βραδυνός ἀκίνδῡνος ἀνακίνδυνος ἐθελοκίνδυνος ἐλαυνόδῠνος διώδῠνος βελειώδυνος ἀνώδυνος ἀκεσώδῠνος βᾰρῠώδῠνος δεῦνος δυσπάρευνος δίσευνος Βῑθῡνός βόθυνος Βόθυνος ἀνεύθυνος ἀνεπεύθυνος ἀνυπεύθῡνος ἔκκυνος Δέρκυνος ἄξυνος· βουνός Βοῦνος γουνός γοῦνος βροῦνος· γρουνός Βέρουνος Ἐννεάκρουνος δωδεκάκρουνος δίκρουνος ἀνάπυνος γρῡνός γρῦνος· δρυνός γέρῠνος γόρυνος γηθόσῠνος δῐκαιόσῠνος ἁλόσυνος ἀπαυλόσῠνος δουλόσῠνος δημόσῠνος δεσπόσῠνος ἀνευφρόσυνος γειτόσυνος ἄρτυνος *Γορτυνος ἄφνος ἀφνός· δάφνος Δάφνος δύσορφνος γλυκύστρυφνος ἄραχνος ἀράραχνος· ἄνδραχνος ἄσπλαγχνος βαρύσπλαγχνος ἄτεχνος ἀντίτεχνος ἔντεχνος ἀπότεχνος ἀπειρότεχνος αὐτότεχνος ἀνθρωπόλιχνος