ἀσφαραγία 1 ἀσφάρᾰγος 2 ἀσφάρᾰγος ἀσφαραγωνία ἄσφε ἄσφηλοι· ἀσφίγγωτος ἄσφιγκτος ἀσφοδέλινος ἀσφόδελος ἀσφοδελός Ἀσφοδελώδεις ἀσφοδελώδης Ἀσφόδικος ἀσφράγιστος ἀσφυγμία ἄσφυγμος ἀσφυκτέω ἄσφυκτος ἀσφυξία ἀσχᾰδής ἀσχᾰλάω ἀσχαλιάζω ἀσχάλλω Ἀσχανάξης Ἀσχανάξοι ἄσχαστος ἀσχέδιον· ἀσχέδωρος Ἀσχειεύς Ἄσχειον ἀσχετός ἄσχετος ἀσχημάτιστος ἀσχημονέω ἀσχημόνησις ἀσχημοποιός ἄσχημος ἀσχημοσύνη ἀσχήμων ἀσχιδής ἀσχίον ἀσχιστόπους ἄσχιστος ἀσχολάζω ἀσχολασία ἀσχολέω ἀσχόλημα ἀσχοληματικός ἀσχολία ἄσχολος ἄσχυ ἄσω· Ἀσώ 1 ἀσώδης 2 ἀσώδης ἀσωματία ἀσωματοειδής ἀσωματόομαι ἀσώματος ἀσωματότης ἄσωμος Ἀσωνίδης Ἀσωπά Ἀσωπιάς Ἀσώπιον Ἀσώπιος Ἀσωπίς Ἀσώπιχος Ἀσωπόδωρος