δύσθυρος ἄκυρος ἑκῠρός ἄλῠρος Ἔλυρος βδελυρός ἀντίλῠρος αὐτόλυρος ἄμῠρος Ἄμυρος γλαμυρός *Δλαμυρός ἁλμῠρός ἀνάλμυρος ἔμμυρος †ἄνυρος· Γνύρος ἄξυρος ἀπόξυρος Βάλβουρος γοῦρος ἄγουρος ἄγγουρος αἴγουρος Ἄδουρος ἀείθουρος δίουρος ἀντίουρος 1 ἄκουρος 2 ἄκουρος ἀλωπέκουρος αἰνεπίκουρος· ἀμφίκουρος ἀγλαόκουρος Βαλεόκουρος βιόκουρος ἀνωμαλόκουρος· ἀσσόκουρος Ἄσκουρος Διόσκουρος Ἀλοῦρος γλοῦρος αἰέλουρος αἴλουρος αἰγίλουρος Βέλλουρος Βόλουρος δικόλουρος αὐλουρός [ἀρχυ]λουρός Γνοῦρος δολιχόουρος ἄπουρος ἀρχικήπουρος δεκάρουρος ἑνδεκάρουρος ἑκατονδεκάρουρος εἰκοσάρουρος δεκαπεντάρουρος εἰκοσιπεντάρουρος ἑβδομηκοντάρουρος ἑκατοντάρουρος ἀρχίπρουρος ἄφρουρος ἀίφρουρος ἀείφρουρος ἀντίφρουρος· ἀρχίφρουρος ἔμφρουρος δρᾰκοντόφρουρος Ἄσουρος