ἐκπυράκτωσις ἐκπυρηνίζω ἐκπυρήνισις ἐκπυρηνισμός ἐκπυριάω ἔκπῠρος ἐκπῠρόω ἐκπυρσεύω ἐκπυρώδης ἐκπύρωμα ἐκπύρωσις ἐκπυρωτικός ἔκπυστος ἐκπῡτίζω ἐκπυτισμός ἐκπωλά ἐκπωλεύεσθαι· ἔκπωμα ἐκπωμάτιον ἐκπωματοποιός ἐκπώνω ἐκπωτάομαι ἔκπωτις ἐκράανθεν ἐκραβδίζω ἐκρᾰγή ἐκράθην ἐκραίνω ἐκραίω ἐκραπίζω ἐκρᾳστωνῆσαι· ἐκρέμω ἐκρευματιστέον ἔκρευσις ἐκρέω ἔκρηγμα Ἔκρηγμα ἐκρήγνῠμι ἐκρηγνύω ἔκρηξις ἐκρήσσω ἔκριζον ἐκριζόω ἐκρίζωμα ἐκρίζωσις ἐκριζωτέος ἐκριζωτής ἐκριζωτικός ἔκριν ἐκρινέω ἐκρινίζω ἐκριπίζω ἐκριπισμός ἐκριπτέον ἐκριπτέω ἐκρίπτω ἔκρισις Ἐκριτική ἔκριψις ἐκροή ἔκροια ἐκροιβδέω ἐκροιζέω ἐκροίζησις ἐκρομβέω ἐκρομβίζω ἔκροος ἐκροπίζω ἐκροφέω ἔκρυθμος ἐκρύομαι