ἅτερος ἑκάτερος Ἑκατερός βεκάτερος αὐτουδέτερος ἁμέτερος ἀμμέτερος ἀλειτρός δεξιτερός Ϝανάκτερος βέλτερος ἀβέλτερος ἀρρέντερος δυσέντερος ἐνδότερος ἀρειότερος δημότερος ἀνπότερος ἀγρότερος ἀσσότερος ἐντότερος ἀμφότερος Ἀμφότερος Ἀμφοτερός ἀγχότερος 1 ἄπτερος 2 ἄπτερος Ἄπτερος ἑξάπτερος δίπτερος ἀρβῠλόπτερος δερμόπτερος δερματόπτερος αὐτόπτερος βᾰθύπτερος βραχύπτερος ἐάρτερος Βουκάρτερος ἀφάρτερος ἐνέρτερος ἀφέρτερος Ἄστερος ἐνν<ε>άστερος διάστερος ἑλῐκάστερος ἐλάστερος ἀνάστερος ἑξάστερος ἑδράστερος ἀριστερός ἐναρίστερος δεξιοαριστερός ἀμφᾰρίστερος ἀρχιπρεσβύτερος ἐγγύτερος δεύτερος ἑβδομηκοστοδεύτερος εἰκοστοδεύτερος ἀσσύτερος βελτιώτερος ἀνώτερος ἀπώτερος ἀλληλοεσώτερος εἰσώτερος †αὐερός· δυερός δνοφερός δορυφέρος ἀτρύφερος ἄχερος *Ἔγχερος