γερηφόρος ἀρρηφόρος δεκᾰτηφόρος δραγματηφόρος αἱμᾰτηφόρος γραμματηφόρος ἀρετηφόρος γαλακτηφόρος βοτρυηφόρος βροχηφόρος δίφορος ἐλπιδιφόρος ἀειφόρος ἀνεπίφορος ἀσυμπερίφορος ἀασιφόρος γαλακτιφόρος ἔκφορος ἀνέκφορος δυσέκφορος δεκάμφορος ἔμφορος ἀσύμφορος βαρυσύμφορος δᾳδοφόρος εἰδοφόρος ἀγκαλιδοφόρος ἐλπιδοφόρος ἀσπιδοφόρος βανδοφόρος ἐνδόφορος ἀγαθοφόρος ἀνθοφόρος ἀκανθοφόρος ἀχθοφόρος βαϊοφόρος ἐλαιοφόρος ἁγιοφόρος γειοφόρος βυβλιοφόρος δακτυλιοφόρος βακτηριοφόρος ἀρακοφόρος ἀσκοφόρος δισκοφόρος γλαυκοφόρος ἁλοφόρος ἁπαλοφόρος ἀγγελοφόρος ἀμπελοφόρος ἀθλοφόρος ἀμαλλοφόρος ἁμιλλοφόρος ἀσιλλοφόρος αἱμοφόρος γομοφόρος δασμοφόρος αἰχμοφόρος βωμοφόρος δρεπανοφόρος δικρανοφόρος ἑδνοφόρος ἀρμενοφόρος γαληνοφόρος εἰρηνοφόρος ἀληθινοφόρος ἑλῑνόφορος ἀκτινοφόρος δελφῑνοφόρος εἰκονοφόρος δειπνοφόρος