βᾰρύμισθος ἀρπίσθος· Ἄρατθος *Ἄλκιτθος ἀπότιτθος Γότθος βῠθός ἄβυθος Γόργυθος ἄρκευθος Ἄρκευθος ἔλευθος διωξῐκέλευθος ἀντικέλευθος ἀμφικέλευθος ἀγχῐκέλευθος ἐκκέλευθος αἰψηροκέλευθος αὐτοκέλευθος ἀνέρευθος ἄκυθος αὐτολήκῠθος ἄμυθος ἀπαράμῡθος ἐγγαστερίμυθος ἐγγαστρίμῡθος ἐμπεδόμυθος αἰσχεόμῡθος ἀληθόμυθος εἰκαιόμυθος δολιόμῡθος αἰολόμῡθος ἀερόμυθος ἀκρῐτόμῡθος δῐχόμῠθος γλῠκύμῡθος γνύθος Βοῦθος Γοῦθος ἀκόλουθος διακόλουθος ἀνακόλουθος ἐνακόλουθος ἀσυνακόλουθος ἀντακόλουθος δεκάστρουθος Ἄφθος δίεφθος ἄνεφθος ἄπεφθος Ἀζάρεφθος δίσεφθος δύσεφθος ἄχθος Ἄραχθος ἄμοχθος δωδεκάμοχθος ἁλίμοχθ[ος] ἔμμοχθος ἐμπεδόμοχθος ἀγονομόχθος βᾰρύμοχθος βρόχθος *ἁζώκιος ἄιος βαιός Βαῖος ἄβαιος Ἀβαῖος Βαβαῖος Ἀρράβαιος