ἅδρυνσις ἀνεύρυνσις διαλέπτυνσις ἐκλέπτυνσις βόσις αἰγίβοσις βούβοσις δόσις διάδοσις ἀνάδοσις ἐξανάδοσις ἀντιπαράδοσις ἀντιμετάδοσις ἀντίδοσις ἔκδοσις ἀπέκδοσις ἔνδοσις ἀπόδοσις ἀνταπόδοσις ἀνανταπόδοσις εἴσδοσις ἀπόμοσις ἅρμοσις ἐνάρμοσις ἀπώμοσις ἔνοσις εἴνοσις ἀνάποσις ἐγκατάποσις ἔκποσις ἀριστόποσις ἄροσις διάροσις Δροσίς ἄρσις δάρσις ἔκδαρσις διακάθαρσις ἀνακάθαρσις ἐκκάθαρσις ἀποκάθαρσις αὐτοκάθαρσις δίαρσις ἀπόκαρσις ἔναρσις ἔξαρσις ἄπαρσις διάπαρσις ἔμπαρσις ἄνταρσις ἀπόφαρσις ἀνάχαρσις Ἀνάχαρσις ἄγερσις ἔγερσις διέγερσις ἀνέγερσις δίερσις ἄμερσις ἔνερσις εἴσερσις Διάχερσις γρήγορσις ἐγρήγορσις βυρσίς ἄθυρσις εἴσκυρσις διάσυρσις ἀνάφυρσις ἀπολόφυρσις Ἄσσις