γλυκύωνον· ἀπόκλᾳξον ἔνσαξον †ἐντεθόρυξον· γόον ἑκατοστοεικοστόγδοον ἁδύπνοον· δροόν· ἀσύνθροον· αὐτοόν †ἐννεάπον· ἀγρόκηπον γῖπον εἶπον ἔειπον διεῖπον ἀνεῖπον ἀπεῖπον ἀντιπροσεῖπον ἀντεῖπον ἀπόλοιπον δαμπόν ἀπόπομπον διάκοπον ἄπροπον· αἰλότροπον· δύσοπον· ἀμπελόκαρπον ἁβρόκαρπον δρύκαρπον δόρπον γυπόν· ἀώλυπον· ἀπαντιπρόσωπον ἄρον Ἄγαρον βάγαρον· †διάγγαρον· ἐλαιόγαρον Γάργᾰρον δαρόν· βλαδαρόν· Βούδαρον ἑαρόν †ἀλλάθαρον· ἀντικάνθαρον βλιαρόν· ἄκαρον· ἐλαιόκαρον Ἄλαρον αὐταμαρόν ἄσᾰρον ἀρίσαρον Αὔαρον †βαρύαρον· βλέφᾰρον γλέφαρον ἀγλέφαρον· Βήλαβρον διέβρον βλιβρόν· ἀγριοθύμβρον †ἄναγρον †ἐλιγρόν· ἄνιγρον †γόνυγρον· δωδεκάεδρον εἰκοσάεδρον ἑκκαιεικοσάεδρον δυοκαιτριακοντάεδρον δυοκαιενενηκοντάεδρον