βυνεύς βῡνέω βύνη Βύνη βύνητος Βύνθα βύνις βυννέω βυνοκ(οπία) βύξ· βύξα Βυξεντῖνος βύπτω Βύρβυρ Βυρεβίστας βύρθακος· βυρικόμενος βύριον βυρίτιον βύρμαξ βυρμός βυρρός· βύρρος βύρσα Βύρσα βυρσαίετος βυρσάριον βυρσάτονος βυρσεῖον βυρσεύς βυρσεύω βυρσικός βυρσιμώλους· βυρσίνη βύρσινος βυρσίς βυρσοδεψέω βυρσοδέψης βυρσοδέψησις βυρσοδεψικός βυρσοδέψιμος βυρσοδέψιον βυρσοκάππος βυρσοπαγής βυρσοπαφλᾰγών βυρσοποιός βυρσοπώλης βυρσορέκτης βύρσος βυρσοτενής βυρσοτομέω βυρσοτόμος βυρσότονος βυρσοφώνης βυρσόω βυρσώδης βύρτη· Βυρχανίς βῡσαύχην Βύσιος βύσμα βυσμός Βυσναῖοι Βύσνος βύσσα βυσσαλεύω βύσσαλος Βυσσάτις βύσσινος βυσσοβαρῆ· βυσσοδομεύω