ἔλᾰφος, -ου, ὁ, ἡ
• Morfología: [pero epiceno ἡ ἔ. Arist.HA 611a27]


I zool.

1 ciervo o cierva, Cervus elaphus L., ἐ. κεραός Il.3.24, cf. Od.10.158, στικτὸς κεράστης ἔ. S.El.568, cf. OC 1093, Fr.89, ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα Il.11.113, ἀγροτέραι Il.21.486, Od.6.133, cf. Hes.Sc.402, αἱ ἔλαφοι τὰ κέρατα ἀποβάλλουσιν Arist.l.c., ἐ. βαλιαί E.Hipp.218, ref. la cierva que sustituyó a Ifigenia en el sacrificio, E.IT 28, IA 1587, IA fr.1, ἔ. ἀντὶ παρθένου Lib.Ep.785.1, ref. a la cierva de Cerinia capturada por Heracles χρυσόκερως ἔ. θήλεια Pi.O.3.29, cf. E.Fr.740, Call.Dian.100, Apollod.2.5.3, ποδοῖν τε πάδη ἇ τις ἔ. y salta con los pies como una cierva Ar.Lys.1318, ἀγαλλομένη ἐλάφοισι que se goza con los ciervos epít. de Hécate, Orph.H.1.4, cf. X.Cyn.9.11, 10.22, LXX Ca.2.17, De.12.15, Apollod.2.1.4, Opp.H.2.626, Artem.1.79 (p.94), Hsch., representada en ofrendas y obras de arte, gener. dedicadas a Ártemis ἔ. καὶ κυνάριον ἐπὶ βάσεως λιθίνης ID 1443C.23 (II a.C.), ἐ. ἀργυρᾶ SEG 45.1508.17 (Bargilia II/I a.C.), cf. IEphesos 27.159 (II d.C.)
como prototipo de la cobardía ἔχων κραδίην δ' ἐλάφοιο que tiene corazón de ciervo, e.e., asustadizo, cobarde, Il.1.225, φυζακινῇς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν Il.13.102, cf. Ar.Nu.354, Pl.La.196e
frec. en fábulas como modelo de estupidez, Aesop.76, 77, 78, 79, Babr.95.20
fig., interpretado como prefiguración de Cristo en LXX Ca., Origenes Cant.3 (p.201.30), Gr.Nyss.Hom.in Cant.142.7.

2 en meton. ἐλάφου πήρα alforja de ciervo, e.e., de piel de ciervo Longus 3.15.3.

II de cosas c. figura de ciervo

1 bot. ἐλάφου κέρας cuerno de ciervo, Plantago coronopus L., especie de llantén usado contra las serpientes Gp.13.8.2, 16.1.17.

2 pastel c. forma de ciervo que se tomaba en las Elafebolias, Ath.646e.

3 pesa c. figura de ciervo IG 5(2).125 (Tegea II d.C.).
• DMic.: e-ra-po ri-me-ne.
• Etimología: De *eln̥-bho-s a partir de una r. *H2elH- de donde gr. ἐλλός de *ἐλ-νός, cf. het. alian- ‘corzo’.