ἄλλοσε


adv.

I c. verb. de mov.

1 en gener. a otro sitio, a otra dirección ἐπὶ Κέρκυραν ἢ ἄ. (πλεῖν) Th.1.53, ἐξέβην γὰρ ἄ. E.IT 781, ὅτι μὴ ... εἰς Ἰσθμόν, οὔτε ἄ. οὐδάμοσε Pl.Cri.52b, ἄ. ὅποι ἂν ἀφίκῃ ἀγαπήσουσί σε Pl.Cri.45c, cf. ὅταν σύ ποι ἄ. χάσκῃς Ar.Eq.1032
c. ἤ: ποῖ δ' ἂν (φύγω) ἄ. ἢ 'πὶ βωμόν; ¿a qué otro sitio que al altar (puedo huir)? E.Io 1255, cf. Pl.Phd.82a, μὴ ἐξέστω ἐξάγειν ... τὴν ὕλην ἄλλοσ' ἢ τῷ χωρίῳ IG 22.2498.11 (IV a.C.), τὰ χρήματα ... μὴ ἐξεῖναι ἄ. δαπανῆσαι ἢ εἰς πόλεμον Arist.Ath.29.5
c. ἄλλος y adv. de la misma raíz cada uno en una dirección ἐπανθορόντες ἄλλος ἄ. A.Pers.359, ἄλλος ἄ. ... δίνασεν ὄμμα E.Or.1458, ἄλλοτ' ἄ. πηδῶσι saltan de un lado a otro E.Tr.1205, cf. Supp.413.

2 fuera, al extranjero ἄ. σῖτον ἐκπέμποντας exportando trigo al extranjero X.HG 6.1.11.

II sin mov. en otro sitio τίς δέ μοι ἄ. θῆκε λέχος; ¿quién cambió mi cama de sitio?, Od.23.184, cf. 204, ἄ. αὐτὸν ὄμμα, θἀτέρᾳ δὲ νοῦν ἔχοντ' teniendo en un sitio la mirada, en otro la mente S.Tr.272
c. gen. en otro sitio de ἐκκλῄσομεν ... ἄλλον ἄ. στέγης encerraremos a cada uno en un sitio diferente del recinto E.Or.1127, ἄ. τῆς Σικελίας καθεζομένους Th.7.51, τοῦ σώματος Pl.Lg.841a.