ἄγω
• Prosodia: [ᾰ-]
• Morfología: [pres. subj. ἄγι ICr.4.72.1.4 (Gortina V a.C.), imperat. lesb. ἄγι, ἄγιτε (v. apartado D), inf. ἀγέμεν Il.19.195, Theodotus SHell.760, ἄγεν ICr.4.72.1.3 (Gortina V a.C.), locr. hάγεν IG 92.717.1 (Calión V a.C.); fut. 3a plu. ἄξοισι Pi.P.6.13; aor. ind. ἤξει Tim.15.153 (forma artificiosa de un bárbaro), 3a plu. ἠγάγοσαν Gonnoi 91.17 (II a.C.), imperat. ἄγαγον Hsch., ἄξετε Il.3.105, opt. ἀγαγοίην Sapph.169, part. ἀγάγας Hsch. (pero v. Phryn.327), inf. ἀξέμεναι Il.23.50, ἀξέμεν Il.23.111, ἀγαγῆσαι UPZ 7.12 (II a.C.), tes. ἀγαγέμεν SEG 27.226.7 (II a.C.); perf. ἄγωγα EDE 4.122, ἀγήγοχα IIl.32.15 (III a.C.), ἀγείοχα LXX To.12.3, POxy.283.14 (I d.C.), nom. plu. neutro ἀγειωχότα ICPisidia 31.9 (I d.C.), plusperf. ἀγηόχει Plb.30.4.17; v. med. aor. ind. ἄξοντο Il.8.545, imperat. ἄξεσθε Il.8.505; aor. ind. dór. 2a sg. ἀγάγαο ICr.1.17.21.8 (Lebena I a.C.)]


A en cont. de alejamiento

I c. idea de violencia

1 de seres vivos, op. explícitamente a φέρω llevar por su pie δῶρα ἐνεικέμεν ... ἀγέμεν τε γυναῖκας Il.19.195, cf. Od.4.622, ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον οἷόν κ' ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν no tengo aquí nada que los aqueos pudieran llevarse de objetos (φέρω) o de animales y cautivos (ἄγω) Il.5.484
de un hombre que va guiando un carro Νέστορα δ' ἐκ πολέμοιο φέρον ... ἵπποι, ... ἦγον δὲ Μαχάονα los caballos llevaban a Néstor fuera de la batalla y conducían también a Macaón (que iba guiando) Il.11.598, ἐάν τίς τινα τῶν ἀνδροφόνων τῶν ἐξεληλυθότων ... πέρα ὅρου ἐλαύνῃ ἢ φέρῃ ἢ ἄγῃ Sol.Lg.17, cf. 19a, 19b, χρυσοῦ πλῆθος ... ὅσον μήτε φέρειν μήτε ἄγειν oro cuanto no se puede llevar a cuestas ni en vehículos (o a lomos de un animal) Pl.Phdr.279c, φέροντες καὶ ἄγοντες ὅ τι ἕκαστος ἄξιον εἶχε X.Cyr.3.3.2.

2 gener. de seres vivos sin dicha oposición llevarse como botín o por la fuerza, ganado Il.16.153, cautivos Il.2.231, ἄχθη ἀγόμενος παρὰ βασιλέα Δαρεῖον de un prisionero fue llevado como un fardo junto al rey Darío Hdt.6.30, cf. Aristid.Or.2.395
llevar detenido ἔκδοτον ἄγεσθαι Hdt.6.85, ἄνδρας καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἄγει Act.Ap.9.2
llevar cautivo γυναῖκας Od.14.264, de las suplicantes, A.Supp.924, en relación c. el rapto de Helena Il.24.764, de Briseida Il.1.184, τὴν Βιθυνίδα X.HG 3.2.2, τὸν ξένον μ hαγν ... IG 92.717.1 (Calión V a.C.), cf. Plb.18.5.1
de cosas γέρας Il.1.139
llevarse como premio ἵππον Il.23.613, ἡμίονον Il.23.662, 668
a menudo en v. med. Il.2.659, 5.72
abs. pillar, saquear referido a ganados, esclavos, etc., esp. en la frase ἄ. καὶ φέρειν Hdt.1.166, cf. E.Tr.1310, φέρειν καὶ ἄ. Hdt.6.42
confiscar en v. pas. τὰ τὲ κτήνη ὑπὸ στέρησιν ἀχθήσεσθαι PTeb.27.75 (II a.C.).

II sin idea de violencia, esp. de seres vivos

1 gener. llevar ἵππους ... ὑφ' ἅρματ' uncir los caballos, Od.3.476, cf. A.Pr.465, θηρίον ἐπὶ τὸ πιεῖν Pl.R.439b, ἄγειν τῆς ἡνίας τὸν ἵππον llevar el caballo de la brida X.Eq.6.9, cf. 6.4, ἄ. τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον Eu.Matt.21.7
de pers. εἰς δικαστήριον llevar al tribunal Pl.Lg.928b, ἐπὶ τοὺς δικαστάς, llevar ante los jueces Pl.Lg.843b, παρὰ πολεμάρχων X.HG 5.4.8
v. pas. forzar, obligar εἰς λειτουργίαν ITemple of Hibis 4.33 (I d.C.), οὐκ ἀχθήσομαι εἰς τὴν μίσθωσιν no seré forzado al arrendamiento, POxy.1279.25 (II d.C.)
de cosas llevar δῶρα S.Tr.495, X.Cyr.5.5.39
fig. ἄ. ... Ἰλίῳ φθοράν A.A.406, (τινά) εἰς αἴσθησιν τοῦ κακοῦ Arr.Epict.2.18.8
llevar, extender, divulgar μευ κλέος ἦγον Ἀχαιοί Od.5.311, ἄγω ἐπί τινα τὸ πρᾶγμα anuncio la cosa a alguien Procop.Goth.3.35.8
en v. med. echar de sí, dejar salir μῦθον ... διὰ στόμα Il.14.91
v. act. medic. hacer expulsar, eliminar de medicamentos φάρμακον ὅ τι χολὴν ἄγει Hp.Nat.Hom.6, φλέγμα Hp.ib., οὖρα Asclep.Iun. en Gal.13.213, cf. Gal.12.125, καταμήνια Gal.12.155, abs. ἡ μὲν οὖν λέγει φεύγειν τοῦτο ἡ δ' ἐπιθυμία ἄγει (un razonamiento) aconseja huir de esto, pero el deseo lleva, arrastra Arist.EN 1147a34.

2 c. frase adverb. ἐς βραχὺ ἄ. reducir al mínimo, simplificar Hp.VM 1.

B en cont. de acercamiento

1 traer ἑταίρους Od.10.405, τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ' ἤγαγε Od.4.312, κούρην Hes.Th.998, τὴν μητέρα X.Cyr.5.4.38
de cosas δέπας ... ὃ οἴκοθεν ἦγ' ὁ γεραιός Il.11.632
v. med. χρυσὸν καὶ χαλκόν ... ἠδὲ γυναῖκας ... πολιόν τε σίδηρον ἄξομαι Il.9.367
v. act. traer, hacer llamar πλοῖα X.An.5.4.11
de mercancías traer, importar οἶνον Il.7.467, μέθυ Il.7.471.

2 v. med. en rel. c. una mujer traer a casa, desposar οἴκαδ' ἄγεσθαι Il.3.404, πρὸς δώματ' Il.16.190, cf. Hdt.1.34, ἤγετο παῖδα Nicaenet.1.2
simpl. ἀγαγέσθαι casarse, Il.18.87, ἄγεσθαι Hdt.2.47
v. act. ἄγειν γυναῖκα casarse A.Pr.559
c. dat. casar con otro κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα ἠγάγετο πρὸς δώματα Od.15.238, ἀμφοτέροις ἀλόχους ἀ. Od.21.214.

C indiferente a la direcc. respecto al que habla

I gener. c. compl. de pers.

1 conducir, guiar esp. de un jefe a su ejército λαόν Il.10.79, στρατιάν Th.7.12, 84
c. compl. implícito θᾶσσον ... ὁ Νικίας ἦγε Th.7.81, cf. X.An.4.1.17
dirigir ὣς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη Il.11.721, νῆα Od.9.495
fig. gobernar, regir τὴν πολιτείαν Th.1.127.

2 fig. en gener. conducir, guiar τὰς ψυχὰς εἰς τὴν ἀρετήν Pl.R.547b, ἐπὶ τὸ βέλτιστον Pl.Ti.48a, εἰς οἶκτον E.IA 653, διὰ πόνων E.IT 988, τοὺς ἔχοντας τὰ πράγματα ... εἰς σύλλυσιν ἠγάγοσαν a los que tenían litigios ... los condujeron a una conciliación, Gonnoi l.c., cf. SEG l.c., ἑαυτὸν ἄ. conducirse D.Chr.31.40
v. med.-pas. dejarse guiar λογισμῷ Pl.R.431c, πνεύματι θεοῦ Ep.Rom.8.14
dejarse arrastrar ὑπὸ τῶν ἡδονῶν Pl.Prt.355a
abs. del camino ὁδὸς ἄγει Heraclit.B 71, τὰν τριακοντάπεδον τὰν διὰ τῶν hιαρῶν χώρων ἄγωσαν TEracl.1.16 (IV a.C.).

3 educar παῖδας Luc.Anach.20, ἀγομένοις ὀρθῶς Pl.Lg.782d, οὕτω κακῶς ἠγμένος Pl.Alc.1.124a.

4 abs. c. suj. de agentes externos al hombre conducir, actuar κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο Il.2.834, εἰ θεὸς ἄγοι S.OC 253, cf. 998
de la divinidad gener. comportarse, actuar ἄγει ὁ θεὸς οὕτως X.An.6.3.18
v. med. del hombre conducirse, comportarse οἵ ῥα θεοὺς ἐρέθωσι, παρὰ ῥήτρας δ' ἀγάγων[ται Euph.38C.50.

5 jur. en v. med. impers. como trad. del lat. agitur, ejercerse una acción legal, llevarse a cabo un juicio περὶ οὗ πράγματος ἄγεται por cuyo hecho tiene lugar la causa e.e. cuyo hecho es el motivo de disputa, PYadin 28.7, 29.7 (II d.C.).

II c. compl. de cosas, indicando diversos movimientos concretos y fig.

1 transportar materiales de constr. (por su indiferencia a la direcc. respecto al hablante a menudo admite simultáneamente las dos trad. citadas: llevar y traer) λίθους ἀγαγομένη κρηπῖδα ... περὶ αὐτὴν (λίμνην) ἤλασε (la reina) mandando traer/llevar piedras trazó una empalizada alrededor del lago Hdt.1.185, ὡς ἐγὼ δοκέω, ἐν τῷ τοὺς λίθους ἔταμνον καὶ ἦγον ... οὐκ ὀλίγον χρόνον Hdt.2.125, cf. D.S.4.80, frec. en inscr. τὰ ἐπίκρανα τῶν κιόνων ... ἀγαγεῖν Πε[ν]τελῆθεν Ἐλευσῖνάδε IG 22.1680.2 (IV a.C.), cf. 1666a.66 ( IV a.C.), ζεύγεσι τὸς λίθος ἄγοσι SIG 124 (Pireo IV a.C.), en una adjudicación ἐργολαβήσαντι τεμεῖν καὶ ἀγαγεῖ[ν] εἰς τὸ ἐκκλησιαστήριον ... πέτρας ... ID 372a.139 (III/II a.C.).

2 formar, trazar κύκλον (los cazadores alrededor de un león) Od.4.792, τεῖχος Th.6.99, ὄγμον Theoc.10.2
esp. de figuras geométr. γραμμάς Arist.Top.101a16, ἤχθωσαν δὴ κάθετοι Arist.Mete.373a11, ἄγω ἀπὸ τοῦ Θ τὰς ΘΜ παράλληλαν τᾷ ΑΖ trazo por el punto X la paralela XY a AZ Archim.Spir.18.

3 de la balanza arrastrar, pesar μνᾶν D.22.76, τριακοσίους δαρεικούς D.24.129.

4 fig. manejar πλοῦτον Pi.P.6.47
entonar οἶτον Call.Lau.Pall.95
llegar ἄ. εἰς τοῦτο Arist.Metaph.1032b9.

5 fig. en pap. anotar, registrar, inscribir εἰς ἐπιτείμου (sic) λόγον BGU 820.7, cf. 2 (II d.C.), καταξίωσον κελεῦσαι ἀχθῆναι ὡς διάκονον PGiss.55.11 (VI d.C.)
esp. registrar en la lista de contribuyentes χῶμα ... τὸ ἀγό(μενον) κατ' ἐπιβολ(ήν) ὧν ἕκαστ(ος) ἔχει (ἀρουρῶν) dique ... registrado (en la lista de contribuyentes) según la proporción de aruras que cada uno tiene, POxy.290.7 (I d.C.), de unas tierras ἤχθησαν εἰς ἀπαίτησιν han sido registradas en la recaudación de impuestos, PFay.40.8 (II d.C.)
llevar a cabo, presentar un informe ἤχθη περὶ τούτου εἶδος τῷ κρα[τίστῳ Λιβερ]άλι PTeb.287.12 (II d.C.), ἦ]χθαι εἶδος δι' [ο]ὗ δηλ[οῦ]ται ... POxy.1032.17 (II d.C.).

III c. compl. de abstr.

1 c. compl. de comportamiento seguir, continuar, mantener ἐφημοσύναν Pi.P.6.20, ἀρετάν Pi.I.7.22, σπονδάς Th.6.7, εἰρήνην Pl.R.465b, cf. ICr.4.181.9 (Gortina II a.C.), γέλωθ' ὑφ' ἡδονῆς reírse de placer S.Ai.382
como forma perifr. ἡσυχίαν ἄ. estar tranquilo X.An.3.1.14, σχολὴν ἄ. estar inactivo E.Med.1238
tener tiempo libre para hacer algo PTeb.315.17 (II d.C.), παρρησίαν ἄ. hablar sin comedimiento de los borrachos, Philoch.170.

2 c. compl. temp. pasar ἀπήμαντον ἄγων βίοτον pasando una vida libre de miseria Pi.O.8.87, ποίας ἡμέρας δοκεῖς μ' ἄγειν S.El.266, τέταρτον ἔτος ἄγων καὶ τριακοστόν Gal.19.15
llegar la hora, el momento ὥραν del parto, Philostr.VA 2.14, ὥραν θανάτου Chor.Or.6.2
de una fecha observar, celebrar τὴν ἡμέραν ταύτην Th.5.54, κατὰ σελήνην τὰς ἡμέρας Ar.Nu.626, cf. Eratosth.Fr.Hist.16
de fiestas, acontecimientos celebrar Ἀπατούρια Hdt.1.147, ὁρτήν Hdt.1.183, Men.Fr.878, κρεουργὸν ἧμαρ εὐθύμως ἄγειν A.A.1592, γάμους Men.Sam.681.

IV c. frases adverb. tratar, considerar, tener en ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ μεγάλῃ ἦγον Hdt.2.172, ἐν τιμῇ ἄ. Hdt.1.134, τ[ο]ὺς νόμους μεγά[λο]υς ἄγοι Antipho Soph.CPF 1.B.1.20, ὡς παρ' οὐδέν S.Ant.34, διὰ τιμῆς ἄ. τινα Luc.Prom.Es 4, τιμιώτερόν τε αὐτὸν ἄγειν Th.8.81, Ἀφροδίτην πρόσθ' ἀ. τοῦ Βακχίου E.Ba.225
c. adv. ἐντίμως ἄ. Pl.R.528c, δυσφόρως S.OT 784.

D ἄγε, ἄγετε lesb. ἄγι, ἄγιτε Alc.38a.4, 10, Sapph.27.5 (usado gener. ante 1a, 2a del plu., tb. alguna vez ante 1a sg. y 3a plu.), imperat. usado como interj. ¡ea!, ¡ea pues! ἄγε τάμνετε Od.3.332
gener. reforzado por otras partíc. ἄγε δή Il.3.441, E.Cyc.590, ἀλλ' ἄγε Il.2.437, A.Pers.140, ἀλλ' ἄγε δή Stesich.88.1.7S., ἄγε νῦν A.Fr.273a.1, E.Cyc.630, Ar.Eq.1011, ἄγε τοίνυν X.Cyr.5.5.15, ἄγε δῆτα Hsch., ἄγε ὅπως c. fut., Ar.Ec.149
tb. ἄγωμεν vamos, Eu.Matt.26.46.
• DMic.: a-ke.
• Etimología: *H2eg-, ai. ájati, arm. acem, lat. ago, toc. āk-, air. aig- ‘llevar’; c. vocalismo /o/ analóg., cf. ὄγμος; c. alarg., cf. ἀγείρω, ἀγρός, ἀγρέω, etc., prob. en het. aggala- ‘surco’ < *H2°gl̥-, cf. lat. agolum.