ἀμηχᾰνία, -ας, ἡ
• Alolema(s): eol., dór. ἀμᾱ- Alc.364.2, Pi.P.2.54; jón. ἀμηχᾰνίη Thgn.385, Hdt.8.111


I ref. a medios materiales indigencia, falta de recursos καταλῦσαι τὴν στρατιὰν μᾶλλον ἢ ἄκοντας ὑπ' ἀμηχανίας ἐξελαθῆναι licenciar el ejército mejor que ser expulsados (del país) contra nuestra voluntad por falta de medios X.Cyr.6.1.15, τοὺς οἴκους κατατρίβουσι καὶ ἀμηχανίαις συνέχονται arruinan las casas y se ven afligidos por la indigencia X.Oec.1.21.

II en gener.

1 concebida como un agente o fuerza exterior impotencia, dificultades, imposibilidad c. giro preposicional ὑπ' ἀμηχανίας Ar.Au.475, ἀμηχανίης ὑπὸ λυγρῆς τειρομένη destrozada por dolor osa impotencia Call.Del.210, ὑπ' ἀμηχανίης σχομένη φάτο Call.Iou.28, διὰ τὴν ἀμηχανίαν ... τῶν ἀπαντωμένων Plb.16.10.4, ὑπ' ἔρωτος καὶ τῆς ἀμηχανίας Luc.VH 2.25, pero ὑπ' ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον de lo hondo del infortunio llevando a la luz a este pueblo Pi.O.5.14
tb. en instrum. ἀνθρωπίνη βιοτὴ ... συμπεφυρμένη ... ἀμηχανίῃσιν Democr.B 285, ἀμηχανίῃ δ' ἔσχοντο ἄφθογγοι A.R.1.638
como suj. agente ἀμηχανίη δ' ἔχε θυμόν Od.9.295, ἀ. γὰρ ἐν αὐτῶν στήθεσιν ἰθύνειπλακτὸν νόον Parm.B 6.5, καρτερὸν περ' ἐόνθ' (τὸν λέοντα) αἱρεῖ ἀ. Thgn.294, ἴσχει γὰρ χαλεπῆς πείρατ' ἀμηχανίης Thgn.140, φωνὰν ἔσχεν ἀ. Call.Lau.Pall.84
en gener. ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν δυσβάτων Pi.N.7.97, βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος Pi.Fr.52d.26, ἀμαχανίαν ἀ[λ]έξων Pi.Fr.52f.10, σιγαλὸν ἀμαχανίαν ... φυγών Pi.P.9.92, εἰδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἐν τοιοῖσδε πράγμασιν ἀμηχανίην Protag.B 9, τὸν ἀμηχανίας ἔχουσα δυσπέρατον αἰῶν' E.Med.645, ἐξ ἀμηχανίας εὐπορίαν τινὰ ηὑρηκυῖα X.Oec.9.1, ἀμηχανίης εὗρε πόρον Epigr.Gr.1073.4 (IV a.C.), cf. ἀμαχανίας πόρον εἶδες Lyr.Adesp.101.7, πρῶτοι δυσμενέων εὗρον ἀμηχανίην fueron los primeros en descubrir la impotencia de los enemigos e.d. los primeros en derrotarlos epigr. en Aeschin.3.184, ἀ. περιέστη τοὺς ἀνθρώπους Plb.36.3.1, πολλὴ τὸν βασιλέα κατεῖχεν ἀ. D.H.3.22, quanta ἀμηχανία! Cic.Att.15.29, τὰς ἐκ τοῦ δανείζεσθαι καὶ ὀφείλειν ἀμηχανίας Plu.2.830a, τὴν παροῦσαν ὀλοφυρομένων ἀμηχανίαν Plu.Cam.31, cf. tb. Adam.1.6
c. gen. subjet. dificultades, agobio χειμῶνος Hes.Op.496, κακότητος A.R.4.1259
imposibilidad πραγμάτων Chrys.M.62.639.

2 concebida como un estado en el que se cae, gener. en dat. c. ἐν tribulación, impotencia, falta de recursos, no saber qué hacer κείμενος ἐν μεγάλῃ ... ἀμηχανίῃ Thgn.646, πολλ' ἐν ἀμηχανίῃσι κυλίνδομαι ἀχνύμενος κῆρ Thgn.619, εἶδον ... ἐν ἀμαχανίᾳ ψογερὸν Ἀρχίλοχον Pi.P.2.54, ἐν οἵῳ κινδύνῳ τε καὶ ἀμηχανίᾳ καθέστατε And.2.8, ἐν ἀμηχανίᾳ ἔπεσε D.C.78.35.3, ἐν ἀμηχανίᾳ δέ μου ὄντος Iust.Phil.Dial.2.6, εἰς ἀμηχανίαν ... ἐμπίπτουσιν Onas.42.4
tb. como suj. de verbos copulativos ἔρδειν δ' ἀμφοτέροισιν ἀ. παράκειται Thgn.685, φιλεῖ δὲ τᾷ δυστρόπῳ ... ἁρμονίᾳ κακὰ ἀ. συνοικεῖν E.Hipp.162.

III personif. emparentada diversamente con Penía ‘la Pobreza’ Indigencia Πενία ... ἀ μέγαν δάμνα λᾶον Ἀμαχανίᾳ σὺν ἀδελφέᾳ Alc.364.2, πενίην μητέρ' ἀμηχανίης Thgn.385, θεοὺς δύο ... Πενίην τε καὶ Ἀ. Hdt.8.111.