εἴσοδος, -ου, ἡ
• Alolema(s): ἐσ- Pi.P.5.116, Hdt.1.9, Hp.Decent.13, Th.8.92, IG 5(1).1390.64 (Andania I a.C.), Paus.1.22.4, D.C.63.15.2, Ael.NA 9.8


I concr. lugar por el que se entra, entrada, acceso ἀραιὴ δ' εἴ. ἐστιν a un puerto Od.10.90, esp. a edificios y recintos κεῖται δὲ ἀγχοῦ τῆς ἐσόδου θρόνος Hdt.l.c., cf. 2.138, τὸ τεῖχος ... πυλίδας ἔχον καὶ ἐσόδους Th.l.c., παρὰ τὴν εἴσοδον Ar.Nu.326, οὐδ' ἰδεῖν ἔτ' ἔσθ' ... τὴν εἴσοδον Ar.Au.296, cf. Thphr.Char.21.7, Ach.Tat.2.19.4, LXX 1Pa.9.19, PPher.186 (II d.C.), I.AI 15.347, PLond.1974.30 (III a.C.), D.Chr.36.34, Hld.1.9.2, a la madriguera de animales, Arist.HA 578b23, cf. Ael.l.c., Opp.H.3.343, ὑπόδειξον τὴν εἴσοδον a un río embravecido, Aesop.231
frec. c. constr. prep. de lugar ἐς τὴν Ἑλλάδα Hdt.7.176, εἰς τὰ δικαστήρια Arist.Ath.63.2, ἐς δὲ τὴν ἀκρόπολίν ἐστιν εἴ. μία Paus.l.c., εἰς τὸ μνημεῖον IEphesos 2256.7 (imper.), διὰ πέτρας πρῶτον λατομητὴ εἴ. Str.11.3.5, c. gen. καὶ θὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις δόμων ἐμῶν y colócalo junto a la misma entrada de mi morada E.Io 34, cf. 104, ἡ εἴ. τῆς πόλεως LXX Id.1.24, ὧν ἀνὰ μέσον εἴ. κοινή UPZ 217.5 (II a.C.), fig. καὶ ἅμα ἀνοίγοντος ἐκείνου (πλούτου) τῶν πόλεων καὶ οἴκων τὰς εἰσόδους Longin.44.7
pasadizo de entrada, prob. un callejón de entrada a una propiedad o casa ἐν εἰσόδ[ῳ] οἰκία Ἰσιδώρας PBerl.Borkowski 4.6, cf. 1.13 (III/IV d.C.)
cien. entrada, paso en teorías filosóficas, fisiológicas, etc. ὁ δ' ὀμφαλός, δι' οὗ αἱ ἔσοδοί εἰσι τοῖσι παιδίοισι μοῦνον τοῦ σώματος Hp.Oct.3, en el seno del elemento térreo εἴ. γὰρ οὐδενὶ πλὴν πυρὶ λέλειπται Pl.Ti.61a, διὰ τὸ μὴ ἔχειν εἴσοδον el frío para helar una planta, Thphr.CP 5.12.6, ἀναπεπταμένη πρὸς τὸ φῶς ἡ εἴ. ref. la caverna, Pl.R.514a.

II abstr.

1 entrada, hecho de entrar νῦν τυχεῖν με τῶν πρὶν εἰσόδων ... ἄριστα δοῖεν ojalá me concedan tener ahora mejor fortuna que en entradas anteriores (al oráculo), A.Eu.30, κωλύσειν τῆς εἰσόδου τὸν Ἀντίοχον impedir a Antíoco la entrada (al territorio), ref. una invasión, Plb.5.69.2, cf. I.BI 5.346, Plu.Alex.16, παρέσχεν αὐτοῖς τὴν εἴσοδον Polyaen.2.36, ἐτηροῦντο δὲ ἀκριβῶς ... αἱ ἔσοδοι καὶ αἱ ἔξοδοι muy estrechamente eran vigiladas sus entradas y salidas D.C.l.c., ἀκώλυτον παράσχου τὴν εἴ. Ath.Al.Apol.Sec.59.6, c. constr. prep. de lugar ἔσοδον εἶναι παρὰ βασιλέα tener derecho a presentarse ante el rey Hdt.3.118, c. gen. obj. δόμων τῶνδ' εἰσόδους ἀνέξομαι E.Alc.941, ἡ εἴ. τῆς νεοττιᾶς la entrada en el nido Arist.HA 613a1, c. gen. subjet. ἡ εἴ. ἡ τοῦ ἱερέως Ph.1.292, δαίμονος ... ἐς τὸν ἄνθρωπον εἴ. Aret.SD 1.4.2, ἡ πρὸς τὰ ἱερὰ τῶν προσιόντων εἴ. Dion.Ar.EH 109.9
fig. aparición, llegada a este mundo πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ antes de su llegada (de Cristo) Act.Ap.13.24, μία δὲ εἴ. ἐπὶ τὴν οἰκουμένην metáf. ref. la venida de Cristo, Gr.Nyss.Apoll.202.2, ref. al ser humano ἡ αὐτὴ γένεσις, ἡ αὐτὴ εἴ. Chrys.Iob 31.8.

2 visita κακῶν γυναικῶν εἴσοδοι E.Andr.930, cf. 952, εἴσοδοι τῶν φιλτάτων Aret.CA 1.1.2, del amante a escondidas, Lys.1.20, cf. SEG 35.219.4 (Atenas III d.C.)
esp. visita médica ἐν δὲ τῇ εἰσόδῳ μεμνῆσθαι καὶ καθέδρης Hp.Decent.12, ἐσόδῳ χρέο πυκνῶς visita (al enfermo) con frecuencia Hp.Decent.13, cf. Epid.6.4.7, ἐν ταῖς πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντας εἰσόδοις Gal.16.523, c. gen. subjet. πολλῶν ἰατρῶν εἴ. μ' ἀπώλεσεν Men.Mon.659.

3 usos esp. entrada de la novia en casa del novio, c. gen. subjet. σᾶς ἔσοδοι νύμφας E.Ph.349, del coro a escena, Poll.4.108; αἱ τῶν θριάμβων εἴσοδοι entradas triunfales en Roma, D.H.7.72.11
entrada, toma de posesión de una magistratura εἰς τὰς ἀρχάς IPr.105.80 (I a.C.)
medic. πνεύματος ἔσοδος inspiración Hp.Epid.6.5.1.

4 sent. dud., quizá entrada al lugar de una competición, y por meton. competición ἄρχειν ... ἱππιᾶν ἐσόδων presidir las competiciones hípicas Pi.P.6.50.

5 plu. forma de entrar o llegar a c. gen. de abstr. ὅσαι τ' εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι Pi.P.5.116
sg. acceso, forma o momento de entrada γιγνώσκει ... τὴν εἴσοδον αὐτῆς (τῆς αἰωνίου ἀναπαύσεως) ἐπίπονον οὖσαν Clem.Al.Strom.7.16.93
c. constr. prep. εἴ. ἡ πρὸς ἀρετήν Ph.1.573, αὕτη μία εἴ. ἐστι πρὸς τὸν κύριον del hijo de Dios, Herm.Sim.9.12.6
ingreso en una escuela o secta, Epicur.Fr.[88]
método de estudio ὅπως εὐκατάληπτον τὴν εἴσοδον ἔχωσιν Vett.Val.149.25, ἀμετανόητον τὴν εἴσοδον κτήσονται Vett.Val.248.2, cf. 316.8.

6 jur. presentación de acusador y acusado ante el tribunal ἡ εἴ. τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον Pl.Cri.45e.

7 econ. entrada, ingresos χρηματισμὸς τῶν ἐκεῖ εἰσόδων PPetr.3.53.(l).6 (III a.C.), op. ἔξοδος ‘salida’, ‘gastos’, Plb.6.13.1, 14.2, op. ἔξοδος y λοιπόν ‘saldo’ IG 14.423.1.12, IMus.Pal.115.1.8, CASA 3.1964.43 (todas Tauromenio II/I a.C.), ὑπαρχέτω τὰ πίπτοντα διάφορα ... εἰς τὰς τᾶς πόλεως ἐσόδους IG 5(1).1390.64 (Andania I a.C.).