εἰς
• Alolema(s): ἐς ép., lesb., cret., mayorit. en jón., poét. (pero tb. εἰς esp. ante vocal, cf. Epim.Hom.Alph.ε 190), át. IG 13.1.7 (VI a.C.), 1353.5, 7 (V a.C.), Th., X.HG (aunque en inscr. át. arc. ἐς quizá graf. por εἰς; εἰσς quizá graf. por sandhi externo, cf. SIG 543.36 (Larisa III a.C.)), en frases hechas como ἐς κόρακας (cf. Hellad. en Phot.Bibl.535b3), ambas formas ἐς y εἰς en IG 22.17.12, 26 (IV a.C.); cret. ἐνς Schwyzer 78 (Argólide VI a.C.), ICr.4.81.11 (Gortina V a.C.); ἰς ICr.2.5.9.13 (Axos VI/V a.C.)
• Grafía: graf. ἰσς ICr.2.5.1.12 (Axo VI/V a.C.), IG 13.757 (VI a.C.), SEG 43.325 (Dodona V/IV a.C.), IPamph.3.4 (IV a.C.), tal vez converg. c. iotacismo Nym.Kafizin 102 (III a.C.), IG 5(2).394.17 (III/II a.C.)
• Morfología: [a veces separada de su rég. Il.8.115, Sol.8.4; poét. en anástrofe Il.15.59, S.OC 126; tras adv. Od.7.318; usos en tm. tal vez. adv. Il.1.142, 309, Hes.Op.672; cf. ἐν, ἰν]


prep. de ac.

A local, indica direcc. y término, real o fig.

I c. verb. de mov. y rég. de n. de lugar, cosa o abstr.

1 a, hacia

a) c. n. común de lugar ὅτ' ἂν ... οἴχωνται ... ἐς πατρίδα γαῖαν Il.7.460, cf. Hes.Th.723, S.Ant.113, ἐς χῶρον ἕνα ... ἵκοντο Il.4.446, cf. Pi.O.6.63, πετέσθην ἐς πεδίον Od.3.485, cf. X.An.1.22.2, χάλκεοι ... τοῖχοι ἐληλέατ' ... ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ Od.7.87, βῆ ῥ' ἴμεν εἰς ὕλην Od.5.475, ἐς ἄλσος ἔβα Stesich.17.8S., cf. Pi.Fr.122.17, S.OC 98, τὰ σπέρματα κατενεγκεῖν εἰς τοὺς ἀγρούς UPZ 110.111 (II a.C.), c. n. del ‘camino’ ἔβην ... εἰς ὁδόν fui al camino, e.d., me puse de camino S.Ai.37, cf. E.Med.766, ὁρμᾶσθαι ἐς ὁδόν ponerse en camino Hdt.7.57, ὑπὸ ... μάστιγος ὀρθὸς εἰς ὁδὸν πορεύεται (el buey) con una fusta se encarrila S.Ai.1254
c. n. ‘mar’ (ποταμοί) εἰς ἅλαδε προρεύουσι Od.10.351, (νῆα) ἐρύσσομεν εἰς ἅλα Il.1.141, cf. Od.11.2, Hes.Op.817, ἐς δ' ἔχυρον λίμενα δρό[μωμεν Alc.6.8, cf. Pi.P.6.12, D.S.2.48, πρύμνης ἀπ' ἄκρης ἐς θάλασσαν σπένδοντες Hippon.31, νωτίσαι ... ἐς μέγαν θάλαμον Ἀμφιτρίτας que se vuelva al gran tálamo de Anfitrite, e.d. al mar abierto S.OT 194, cf. 196, εἰς Ἑλλήσποντον εἰσέπλει X.HG 1.1.2
c. n. ‘luz’ πάντας ἀποκρύπτασκε καὶ ἐς φάος οὐκ ἀνίεσκε Hes.Th.157, cf. Op.569, Pi.O.5.14, A.Ch.459, πατρὸς ... ἐλθόντος ἐς φῶς volviendo el padre a la luz, e.d., desde el Hades, S.El.419
c. gen. de pers. o ét. dep. del n. de lugar εἶμι ... Αἰθιόπων ἐς γαῖαν Od.23.206, cf. Hes.Fr.151.1, Pi.O.3.25
tb. c. n. propio de lugar ἐς Χρύσην ἵκανεν Il.1.431, cf. 2.667, Od.3.159, (με) νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί Od.12.448, ἐς Λιβύην μ' ἐπὶ νηὸς ἐέσσατο Od.14.295, πέμψω δ' ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον Od.1.93, ἐκάλεσσε θεοὺς ἐς μακρὸν Ὄλυμπον convocó a los dioses al gran Olimpo Hes.Th.391, βοῦς ἤλασεν ... Τίρυνθ' εἰς ἱερήν Hes.Th.292, cf. 515, Tyrt.8.38, Pi.O.1.78, B.1.122, Hdt.1.1, ἐπέπλων ... ἐς Εὔβοιαν ἐξ Αὐλίδος Hes.Op.651, cf. Hdt.1.72, Κνσόθεν ἐνς Τύλισον ICr.1.8.4a.12 (Cnoso V a.C.), ἐς Ἴστρον ἐλαύνων Pi.O.8.47, ἄγω ... ἐς Θήβας στρατόν S.OC 1325, cf. E.Ba.450, παρῆν ἐς Σάρδις Hdt.6.1, ἐς Πυθὼ μολών E.Andr.52, ἐς Λακεδαίμονα τριήρεϊ ἀπόστολος ἐγίνετο Hdt.5.38, ἀπόβασιν ποιησάμενοι ἐς τὴν Κρανίων γῆν Th.2.33, γαῖαν ἐς Αἱμονίην ... νόστον ὀπάσσῃ A.R.2.690, ἀναχθεὶς εἰς τὸν Μηλιέα κόλπον Plb.18.1.1;

b) c. n. ind. ‘lugar en alto’, pref. trad. a εἰς ἐλάτην ἀναβῆναι Il.14.287, σέλας δ' εἰς οὐρανόν ἵκῃ Il.8.509, ἐπήν ... εἰς ἄκρον ἵκηται Hes.Op.291, cf. Alcm.1.16, Sapph.44.26, Pi.N.5.11, O.7.67, εἰς τὰ πλάγια καὶ τὰ ἄκρα X.An.6.3.15, cf. Eu.Marc.13.14, c. n. ‘vehículo’ εἰς ... ἅρματα βήτην Il.8.115, ἐς δίφρον τ' ἀνέβαινε Od.3.483, cf. Hes.Sc.338, Pi.N.9.4, ἐς νῆας ... ἔχε ... ἵππους Il.11.513, cf. Hdt.1.1, Eu.Matt.8.23, junto a otros compl. de lugar κιόντες ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν yendo del camino trillado a una atalaya, Il.20.137, ἐς ... ἱστὸν ... ἐκ θαλάσσας Lyr.Adesp.81, cf. A.Fr.169, ἐκ κεφαλῆς ἐς πόδας Il.16.640
c. n. ‘lecho’ ἦλθεν ἐς εὐνήν accedió al lecho Hes.Th.404, cf. 912, Pi.P.3.99;

c) c. el n. ‘ciudad’, partes de ella o alguna de sus construcciones ἐς πόλιν ἔλθην Alc.69.4, cf. Hdt.2.169, ICr.1.8.4a.4 (V a.C.), Eu.Matt.26.18, ἐς Σκαιάς τε πύλας ... ἵκανεν Il.9.354, ἐς κόπρον (vacas que van) al establo, Od.10.411, παρέμεν ἐνσς ἀγοράν presentarse en el ágora, ICr.4.81.11 (Gortina V a.C.), ἐς δόμον ἐλθὼν ἠέ που ἐς λέσχην Od.18.328-9, ἐς μέγα δῶμα Hes.Th.410, ἄγεσθ' εἰς οἶκον ἄκοιτιν Hes.Op.800, cf. Hippon.44.2, Semon.8.106, S.OT 861, PTeb.38.14 (II a.C.), Eu.Matt.9.7, c. n. acompañado de gen. pos. ἐλθόντες δ' ἐς δῶμα Διός Od.20.10, ἐς τέμ[ε]νος θέων Alc.130(b).13, cf. Simon.2.2, S.OT 899, ἐς οἶκον τὸν Κλεησίππω Alcm.174, cf. A.A.435
c. substitución del lugar por el objeto ἄγειν ... εἰς ξυμπόσιον llevar al banquete Ar.V.1005, esp. para designar puestos de la plaza aten. περιῆλθον εἰς τὰ σκόροδα di una vuelta (yendo) hacia (el puesto de) los ajos Eup.327, τραπόμενον εἰς τοὖψον λαβεῖν ὀσμύλια Ar.Fr.258, cf. Lys.23.6;

d) c. ciertos n. de acción que significan una medida de actividad humana a, al alcance de ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν llegar a tiro de lanza, Il.5.118, ἐς δίσκουρα λέλειπτο se había quedado atrás a tiro de disco, Il.23.523;

e) c. verb. que indican ‘cambio de orientación’ τὰς δ' ἐς πῦρ ἔτρεψε dirigió éstos (los fuelles) hacia el fuego, Il.18.469, ἀποκαμπτομένη ἐς τὰ ἀριστερά (vena) que tuerce hacia la izquierda Hp.Epid.2.4.1, τὰ ὄστεα ... ἐς τὴν φύσιν ἀγαγεῖν llevar los huesos a su posición natural Hp.Fract.15, φορὰ ... εἰς εὐθύ Arist.Ph.217a20;

f) usos adnom. ὁδὸς ἐς λαύρην el paso hacia, que lleva al corredor, Od.22.128, cf. Hes.Op.291, ἀργαλέη δ' ἐς αὐτὸν κάτοδος ref. al Hades, Anacr.36.10, ξύνοδος ἐς τὴν Δῆλον Th.3.104, cf. Pl.Tht.173c, Plb.3.11.5, τοῖς στρατηγοῖς τοῖς εἰς Σικελίαν And.Myst.11.

2 c. verb. de mov. en sent. fig. a, hacia

a) c. ac. de n. abstr. σε ... ἡγῆτ' ἐς φιλότητα Hes.Op.712, cf. 217, εἰς ἄφενος σπεύδοντ' Hes.Op.24, φρένας παρήγαγεν εἰς ἀναιδείην Archil.216.5, cf. Sapph.1.19, Ibyc.6.7, ἀληθείης ἐς μέσον ἐρχομένης cuando la verdad marche por en medio, e.d., cuando salga a la luz Sol.10.2, ἵκῃ τ' ἐς ἄκρον ἀνδρείας Simon.74.7, cf. Pi.N.10.14, ἐς ... κίνδυνον βαθὺν ἱέμενοι Pi.P.4.207, cf. 2.28, ἐς ὕπνον S.Ph.826, cf. E.Cyc.574, ἀπειληθεὶς ... ἐς ἀπορίην Hdt.1.24, cf. Th.2.81, 5.75, I.AI 9.32, ἐς πόσιν ἰέναι ir a beber Hp.Acut.(Sp.) 45, cf. E.Tr.615, εἰς ἀκρίβειαν τοῦ μαθήματος Pl.Lg.809e, ὅσα εἰς πολιτείαν φέρει cuanto atañe a la constitución política Arist.Pol.1300b20, junto a compl. de proc. ἐκ λόγων ἄλλων ἀπικέσθαι ἐς λέσχην περὶ τοῦ Νείλου pasar de otros temas a hablar sobre el Nilo Hdt.2.32;

b) c. n. de conceptos que expr. ‘cantidad’ ἐς ἄπειρον ἱκνεῖται se extiende infinitamente Xenoph.B 28.2, ἄλλο εἴ τι δυνατὸν ἐς ἀριθμὸν ἐλθεῖν cualquier otra cosa que se pueda contar Th.2.72, οὐδ' εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἥκει λόγων y no entra en mis cálculos E.El.1054;

c) c. adj. o pron. neutr. ἥξετ' εἰς ἴσον llegaréis a lo mismo E.IA 1002, ἐς πάντ' ἀφῖγμαι he llegado a todo, e.d., lo he intentado todo E.Hipp.284, εἰς τοσοῦτον ἥκομεν ὥσθ' ... hemos llegado a tal situación que ... Lys.27.10, cf. Pl.Tht.146b, εἰς πᾶν ἀφίκετο βασιλεύς el rey llegó a una situación límite X.HG 6.1.12, εἰς πᾶν τι ἐληλυθυῖα habiendo llegado a la mayor necesidad, UPZ 59.15 (II a.C.), junto a compl. de proc. νόσος ἐξ ἧς εἰς τοὔσχατον ἦλθον D.54.12, esp. c. el pron. y gen. partit. ἐς τοσοῦτον τύχης ἀπίκεν Hdt.1.124, εἰς τοῦτο δ' ἥκεις ἀμαθίας E.Andr.170, cf. S.OC 748, D.21.194;

d) c. verb. sign. ‘cambio de orientación’ εἰς ὀρχεστύν τε καὶ ... ἀοιδὴν τρεψάμενοι volviéndose e.d. dedicándose al baile y el canto, Od.1.421, cf. Hes.Op.316, τρέψας θυμὸν ἐς ἥβην Anacr.95, cf. Pi.Fr.123.12, S.OC 860, ἐς ἀλκὴν τραπόμενον recurriendo a la fuerza Hdt.2.45, εἰς τὸ μαίνεσθαι τραπῇ S.OC 1537, cf. SIG 717.75.

3 esp. c. mov. hacia abajo o adentro de a, en

a) c. ac. de lugar y verb. sign. ‘caer’, ‘arrojar’ o tb. tr. ‘colocar’, ‘meter’, ‘depositar’ ἔθορ' ἐς μέσσον saltó en medio, Il.4.79, cf. Hes.Th.709, S.Tr.696, ἔδειξ' Ἀχαιοῖς ἐς μέσον (lo) presentó en medio de los aqueos S.Ph.609, βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον tirar al vinoso mar, Od.5.349, ἀπὸ νῆας ... ἐς πόντον βάλλουσιν Od.4.359, ῥῖψε ... ἐς Τάρταρον εὐρύν Hes.Th.868, cf. Il.15.357, S.OT 719, ἔς ῥ' ἀσαμίνθους βάντες Od.4.48, εἰς ἅλα πίπτει cae al mar Hes.Th.791, cf. Fr.135.3, Alc.395, ἐς δίφρον ἄρνας θέτο Il.3.310, ἐς μυχὸν ... καταθεῖναι ἀείρας πάντα Od.16.285, (χλαῖναν) ἐς μέγαρον κατέθηκεν Od.20.95, cf. Plb.5.53.8, ἐς οἶνον βάλε φάρμακον Od.4.220, εἰς ἄγγε' ἀφύσσαι δῶρα Διωνύσου Hes.Op.613, ἐς κέραμον μέγαν Alc.58.9, παρυφὴν εἰς τὸν σάκκον ἐνέβαλε echó, e.d., puso una orla sobre su túnica de arpillera Plu.2.239c, en metáf. Ἔρος ... με ... ἐς ἄπειρα δίκτυα Κύπριδος ἐσβάλλει Ibyc.6.3
de los astros πίπτειν ἐς ἠεροιδέα πόντον tener su ocaso en el nebuloso ponto Hes.Th.873, Op.620, cf. Cleostratus 1
en geom. εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα una recta que incide en dos paralelas Euc.1.29, cf. Archim.Sph.Cyl.1.24, (εὐθεῖαι) ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον (líneas) que se prolongan hasta el infinito Euc.1 Def.23;

b) c. verb. sign. ‘golpear’ y ac. de partes del cuerpo ἔδωκεν πληγὰς ... εἰς πᾶν μέρος τοῦ σώματος PRyl.145.13 (I d.C.), cf. PTeb.39.32 (II a.C.), τύπτειν εἰς τὴν κεφαλήν Eu.Matt.27.30;

c) c. verb. sign. ‘inscribir’, ‘escribir’ y ac. del soporte de la escritura γράψας ἐς βυβλίον Hdt.1.125, cf. Aeschin.1.18, τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἀναγράψαντες εἰς στήλην θεῖναι εἰς τὸ ἱερόν IIl.1.20 (IV a.C.), ἐς στάλλαν IG 12(2).67.13 (Mitilene II d.C.), εἰς δ[έλ]τον χαλκῆν FD 4.37.24 (II/I a.C.), prov. ὅρκους ... γυναικὸς εἰς ὕδωρ γράφω juramentos de mujer los escribo en agua, e.d., los considero sin valor S.Fr.811, cf. Xenarch.6;

d) c. verb. en uso fig. y ac. de abstr. ἐς ἄπρακτον ἐλπίδα ... βαλέω Simon.37.22, ἐς κακότατ' ... ἔβαλον Pi.P.2.35, εἰς νόσον πεσών A.Pr.473, εἰς τάχος παίει golpea rápidamente Ar.Ach.686.

4 c. verb. de mov. y elipsis del ac. de lugar:

a) c. gen. pos. de dioses o pers. a, a lo de, c. trad. contextual a la casa, morada, templo, tierra de, etc. εἰς Ἀΐδαο ... προὔπεμψεν envió al Hades, Il.8.367, cf. Od.10.502, A.Pr.236, ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται va al templo de Atenea, Il.6.379, cf. Ar.Pl.411, ἐς Καβείρ[ων] φοίτε[σκε Hippon.78, εἰς Γαιαόχου X.HG.6.5.30, ἁ θοιναρμόστρια ἁ εἰς Δάματρος (sc. ἐμβεβακυῖα) IG 5(1).1390.30 (Andania I a.C.), ἐς Ἀχιλῆος ἐλθέμεν ir a la tienda de Aquiles, Il.24.309, ἐς Πριάμοιο al palacio de Príamo, Il.24.160, ἐς Αἰνησιμβρ[ό]τας ἐνθοῖσα entrando en casa de Enesímbrota Alcm.1.73, cf. Hippon.79.9, Hdt.5.51, Pl.Smp.174a, ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων Il.6.378, ἀνδρὸς ἐς ἀφνείου Il.24.482, ἐς πατρός Od.2.195, εἶρας (sic) ἐς ἀθανάτων Hes.Th.804, εἰς ἀγρίων ... ἀνδρῶν Pl.R.589e, εἰς ὀρχηστρίδος εἰσᾴτειν irrumpir en casa de una bailarina Ar.Nu.996, ἐς τῶν ἐξηγητέων Τελμησσέων a la sede de adivinos telmesios Hdt.1.78, πέμπειν εἰς διδασκάλων enviar a la escuela X.Lac.2.1, cf. Cyr.2.3.9, εἰς γεωμέτρου πορευόμενον yendo a la oficina del agrimensor, PPetr.2.11.2.3 (III a.C.);

b) c. gen. de n. geog. εἰς Αἰγύπτοιο ... στῆσα νῆας anclé las naves en (las aguas) del Egipto, e.d., del Nilo, Od.4.581;

c) c. gen. de pron. ἐς σεωυτοῦ Hdt.1.108, 9.108.

II c. verb. de mov. y rég. de pers. o asim.

1 c. ac. en plu. hacia, a, junto a, con ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ ... ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς envías enormes tesoros a hombres extranjeros, Il.24.382, cf. Pi.O.2.34, ἵκετ' ἐς ἀθανάτους Hes.Th.285, cf. S.Ai.1006, ἐλήλυθας ἐς φίλους Hdt.1.35, cf. 4.147, ἐς ἀνθρώπους ἀπόρους Th.1.9, ἐξιτητέον εἰς ἀνθρώπους X.Mem.1.1.14, εἰς ὑμᾶς εἰσῆλθον D.18.103
esp. c. ét. al país de ἐς Λαπίθας ἔλθοντα cuando llegaba al país de los lapitas, Od.21.297, ἐς Αἰθίοπας Pi.N.6.49, πέμψας κήρυκας ἐς τοὺς Ἴωνας Hdt.1.76, ἀφίκετο ... εἰς Μήδους X.Cyr.2.1.2, cf. An.1.1.11.

2 c. ac. en sg. o n. colect. a, junto a, hasta, ante

a) c. n. en sg. ἐς Πηλῆ' ἱκέτευσε fue como suplicante ante Peleo, Il.16.574, ἐλθεῖν εἰς Ἀχιλῆα Il.17.709, cf. 15.402, ἐλθὼν ἐς δέσποιναν ἐμήν habiéndome llegado a mi señora, Od.14.127, εἰς Ἐπιμηθέα πέμπε ... Ἀργεϊφόντην δῶρον ἄγοντα Hes.Op.84, εἰς σὲ ... ἥκω S.Ph.500, ἐς Δίκας βάθρον προσέπεσες caíste ante el pedestal de la justicia S.Ant.854, ἐμπίπτειν εἰς τοὺς λῃστάς Eu.Luc.10.36
c. n. de un dios oracular μαντεύσατο ἐς θεὸν ἐλθών Pi.O.7.31, ἔπεμψαν ἐς Ἄμμωνα enviaron (a consultar el oráculo de) Amón Hdt.2.18, ἐς θεὸν ἔπεμπον enviaban a consultar al dios Hdt.5.79, ἐς τὸ χρηστήριον τὸ ἐς Δελφοὺς ἀπέπεμψαν Hdt.7.239;

b) c. n. colect. ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο se retiró junto al grupo de sus compañeros, Il.3.32, cf. 4.70, ἷξον δ' ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας Od.3.31, cf. Pi.P.10.46, θεῶν τ' ἐς φῦλον ἰούσῃ Hes.Th.202, ἐς πίονα δῆμον Hes.Th.477, cf. Th.5.45, εἰς ἀγορήν Xenoph.3.3, B.15.43, ἄγειν εἰς τὸν ὄχλον αὐτό Amphis 14.6, cf. Anaxandr.55.5, μόλε ... εἰς θίασον E.Ba.583, c. el colect. representado en una celebración στείχομεν γὰρ ἐς γάμον Sapph.27.8, cf. Alc.42.6;

c) c. n. asim. a la pers.: sentidos, partes del cuerpo, actividades ἐλθέμεν ... ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμούς llegar ante los ojos del hombre Príamo ante Aquiles Il.24.204, 520, ἀπικνέεται ἐς ὄψιν τῷ πατρί Hdt.1.136, cf. 5.106, εἰς ἀκοάς A.Pr.689, cf. LXX Ex.11.2, esp. χεῖρας: οὗ κ' ἐς ... χεῖρας ἵκηται Hes.Th.973, cf. Hdt.1.126, Plb.1.76.6, ἐς αὐχμηρὰς χεῖρας πεσοῦσα Anacr.71.5, Ἀργείοισι ... ἐς ... χεῖρας ἐλθεῖν llegar a las manos con los argivos, e.d., trabar combate A.Th.680, cf. S.OC 975, τὸν δὲ δλο[ν] ἐς κρανς ἀποδόμν que restituya el esclavo en mano, e.d., directamente al propietario, ICr.4.72.1.27 (Gortina), cf. 35, LXX Ex.5.21;

d) c. verb. ind. ‘cambio en la orientación’ ἀποδοῦναι ἐς Ἡρακλίδας τὴν ἀρχήν devolver el poder a los heraclidas Hdt.1.13;

e) c. verb. sign. ‘tomar’, ‘coger’ a, en, con εἰς χεῖρας λαβεῖν coger con las manos S.El.1120, εἰς χεῖρα γῇ συνῆψαν E.Heracl.429, ἐς ἀγκάλας E.Alc.190, cf. Eu.Luc.2.28.

III c. verb. no de mov.

1 a, hacia, en dirección a

a) c. verb. sign. ‘mirar’, ‘considerar’ ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν mirando al ancho cielo, Il.3.364, ἐς γαῖαν ὁρώμενος Od.5.439, ἰδὼν ἐς καλὰ ῥέεθρα Hes.Op.738, ἰδὼν ἐς παῖδα Il.6.404, εἰς ὦπα ἰδέσθαι mirar a la cara, Il.9.373, cf. 15.147, Od.1.411, 22.405, Hes.Sc.169, εἰς ἐκεῖνον ἐλεύσσομεν S.OT 1254, εἰς σὲ δὴ βλέπω S.El.954, cf. 887, Hes.Sc.432, ἔς τ' ἐμὰ ἔργ' ὁρόωσα contemplando mis propias labores, Od.19.514, cf. Hes.Th.85, κάρη δ' εἰς οὖδας ὁρᾶται la cabeza mira al suelo Hes.Op.534, ἐς γενεὴν ὁρόων considerando el linaje, Il.10.239, cf. Od.18.219, εἰς ἕτερον ... ἴδεν ... πλούσιον se fijó en otro (que era) rico Hes.Op.21, εἰς θεοὺς ἔτι βλέπειν S.Ant.922, ἐς τὰδε βλέψαντες Th.5.98, cf. S.OC 1195, ἰδέσθω δ' εἰς ὕβριν A.Supp.103, ἐμβλέψαντες εἴς τε ἐμέ ... καὶ εἰς τὴν ἐκείνων ὀρφανείαν considerando mi situación y su orfandad, UPZ 9.10 (II a.C.), cf. Eu.Marc.6.41;

b) c. verb. de lengua αἶνος ... ὃν ... Ἄδραστος ... ποτ' ἐς Ἀμφιάρηον φθέγξατο elogio que en otro tiempo Adrasto pronunció en honor de Anfiarao Pi.O.6.13, ἐς δ' ὑμᾶς ἐρῶ μῦθον os contaré el relato A.Pers.161, τοῦτο ἐς ὑμέας ἐκφῆναι Hdt.3.65, λέγων ἐς αὐτὸν ... ἔπεα Hdt.1.129, cf. Hes.Fr.280.8 (= Minyas 7.8), ἐς πάντας αὔδα habla a todos S.OT 93, cf. Th.6.89, μὴ ... σπείρῃ ματαίαν βάξιν εἰς πᾶσαν πόλιν S.El.642, cf. Eu.Marc.5.14, λόγους ῥίπτων εἰς ἡμᾶς E.Alc.680, ἐς λόγους ἐλθεῖν llegar a las palabras, a hablar S.OC 1164, cf. El.314;

c) giros adv. εἰ δέ ποτ' ἔς γε μίαν βουλεύσομεν si nos ponemos de acuerdo en una sola cosa, Il.2.379, ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε juzgad en medio de ambos, e.d. imparcialmente, Il.23.574, εἰς τὴν ἀκρίβειαν φιλοσοφεῖν Pl.Grg.487c, ἐς κοινὸν φράσω A.Pr.844, εἰς τὸ πᾶν ἐτητύμως en absoluto con acierto A.A.682, εἰς καλὸν σύ τ' εἶπας tú lo dijiste bien S.OT 78, cf. Pl.Phd.76e, εἰς φῶς claramente S.Ph.581, εἰς καινόν de nuevo, nuevamente, POxy.4358.3 (IV d.C.).

2 indic. ‘orientación’ a, que mira a, frente ἔστι ... εἰς ἅλα πέτρη Od.3.293, τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος la muralla frente a Palena Th.1.56, εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερά a la derecha y a la izquierda Pl.Ti.43b, cf. Procl.in Ti.2.260.29, εἰς τὸ ἀριστερὸν κέρας εἶδον LXX 1Ma.9.16
mil., c. verbos de mov. εἰς δόρυ hacia el lado de la lanza (i.e. el lado derecho del guerrero) ἐκέλευσε τοὺς ἀπ' οὐρᾶς εἰς δόρυ ... ἡγεῖσθαι X.HG 6.5.18.

IV indic. intención, fin o función

1 c. ac. abstr. o de cosa para, por, a

a) gener. ἐς πόλεμον θωρήξομαι me armaré para la guerra, Il.8.376, cf. 1.226, Hes.Th.431, Semon.8.105, Th.1.58, παρασκευαζομένους ὡς ἐς μάχην Th.1.62, εἰς κέρδος τι δρᾶν hacer algo en su provecho S.Ph.111, οὐδὲν ἐς χάριν πράσσων no haciendo nada para beneficio S.Ph.1352, cf. E.Alc.719, ἔκδεξαι τὸν δοῦλόν σου εἰς ἀγαθόν LXX Ps.118.122, εἰπεῖν ἐς ἀγαθόν hablar para bien, Il.9.102, ἐς δέον ἐγεγόνεε había sido de utilidad Hdt.1.119, cf. S.OT 1416, ὥσπερ Περικλέης ἐς τὸ δέον ἀπώλεσα como (dijo) Pericles, las perdí (las sandalias) «por necesidad» c. alusión a unos talentos gastados y no justificados, Ar.Nu.859;

b) esp. c. verb. ‘dar’, ‘corresponder’, ‘pagar’, ‘gastar’, más frec. c. n. concr. Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν dio a Zeus (la égida) para que la llevara para terror de los hombres, Il.15.310, ἐς δὲ ἑκάστην (νῆα) ἐννέα λάγχανον αἶγες a cada (nave) correspondían nueve cabras, Od.9.159, ἄκομψος εἰς ὄχλον δοῦναι λόγον E.Hipp.986, frec. en inscr. ἰσς τε τὰν ἑκατόμβαν τὰν μεγάλαν ... διδόμεν ICr.2.5.1.12 (VI/V a.C.), cf. ICr.1.5.9.13 (Axo VI/V a.C.), εἰς θυσίαν καὶ ἀνάθημα IG 22.1252.12 (IV a.C.),  ἐς πέρ[α]ν ἐπιθέντι μ ἀποδιδοῖ si no devuelve (el dinero) al que lo aportó para la empresa, ICr.4.72.9.44, cf. 10.24 (Gortina V a.C.), μισθοῦν ... τ[ὰ] νῦ[ν ἐ]νειργασμ[έ]να ... εἰς οἰ[κ]οδομίαν τοῦ προ[στῴου arrendar las tierras ahora en cultivo para (financiar) la construcción del pórtico, IG 22.204.25 (IV a.C.), cf. 1304.35 (III a.C.), κῶμαι ... Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέναι aldeas donadas para el ceñidor de Parisátides, e.e. para financiar los gastos de ésta, X.An.1.4.9, ἀνήλισκον εἰς τὰς διδομένας δωρεάς Isoc.5.96, ἄφωνοι δύο τινὲς ἢ τρεῖς παρεστήκασι ... εἰς τὸν ἀριθμόν Men.Fr.130
εἰς λόγον a cuenta δώσει ... εἰς λόγον διατροφῆς δραχμὰς πέντε POxy.275.19 (I d.C.), cf. 496.10 (II d.C.);

c) dep. de un adj. ἐς τὴν ἐποποιίην εὐπρεπὴς ἦν era adecuado para el poema épico Hdt.2.116, πάντων μάλιστ' εἰς τὸ πρᾶγμα εἶναι que es de lo más pertinente para el asunto (que nos ocupa), D.36.54, ἄπειροι ἐς τὸν πόλεμον inexpertos para la batalla Th.1.99, cf. 4.55, 7.18, εὐποιητικοὶ εἰς χρήματα Arist.Rh.1381a20, (αἷμα ἐγχυνόμενον) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν sangre derramada para el perdón de los pecados, Eu.Matt.26.28, ἐς τἆλλα ξυμφορώτατόν ἐστιν es muy conveniente para todo lo demás Th.1.36, dep. de un n. ἡ εἰς τὴν σησαμείαν γῆ la tierra para plantar el sésamo, PLille 26.1 (III a.C.), δίχηλα ξύλα εἰς τοὺς ἐλαιῶνάς μου horcas para mis olivares, BGU 37.4 (I d.C.).

2 c. ac. de pers. o personif. para, para con, en sent. posit. en favor o provecho de

a) dep. de verb. εἰς τὸ πὰν ἑρμανέων χατίζει para el vulgo requieren intérpretes los versos del propio poeta, Pi.O.2.85, εἰς ἑαυτὸν ... ἐλευθεροῖ στόμα S.OT 706, τοὺς ἵππους εἰς τοὺς ἱππέας κατασκευάζειν X.An.3.3.19, διεκαρτέρουν εἰς τὴν πατρίδα Lycurg.85, cf. 1Ep.Cor.10.31, εἰς ἄλλον τινα γράφειν διαθήκην hacer testamento en favor de cualquier otro, Stud.Pal.20.4.12 (II d.C.);

b) dep. de atributo ἔνοχοι ἔντ ἐνς Ἀθαναίαν Schwyzer 78.7, cf. 5 (Argólide VI a.C.), προσποιήσαντος χρηστὰ ἐς σέ habiéndote sido en el pasado de utilidad Hdt.1.41, en op. a πρός c. ac. οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους οὔτε ἐς ἡμᾶς τοιοίδε εἰσίν pero no son tales ni en relación a los otros ni en favor nuestro Th.1.38, πρός τε ὑμᾶς ... ἄλογον καὶ ἐς τὰ ὑμέτερα ... ἀξύμφορον Th.1.32, cf. 3.37;

c) adnom. τούτοις δ' ἐς ἀμφοτέρους φιλία ἦν ellos tenían amistad hacia ambos Th.2.9, Τὰ εἰς ἑαυτόν las meditaciones para sí mismo M.Ant.tít.

3 c. ac. de pers. y cont. hostil o neg. a, contra, de

a) gener. ἀκοντίζοντες ἐς αὐτούς Tyrt.7.37, ἐξαμαρτόντ' εἰς θεούς A.Pr.945, εἰς ἐμὲ ... ὄνειδος ... ὀνειδίσαι S.Ph.523, πότερα νομίζεις δυστυχεῖν ἐμ' ἐς τὰ σά; S.OC 800, cf. Ph.1053, αἰτίαι μὲν αὗται προσεγεγένηντο ἐς ἀλλήλους Th.1.66, πρὸς ταῦθ' ὅπως ἔξει πολὺς καὶ λαμπρὸς εἰς τὸν ἄνδρα Ar.Eq.760, ὁποῖοι ... ἔσονται εἰς τοὺς πολέμους cómo serán contra los enemigos X.Cyr.2.2.2, ὁ καὶ εἰς Ὅμηρον γράψας Ael.VH 11.10, cf. Ath.453a;

b) esp. c. verb. sign. ‘despreciar’, ‘burlarse’ de, a o sin trad. εἰς ἐχθροὺς γελᾶν reírse de los enemigos S.Ai.79, ἐς τὰ ῥάκια σκώπτειν Ar.Pax 40, cf. 740, Eq.90, cf. Herod.1.77, Hegesand.20, Plu.Lyc.19, Luc.Anach.22, D.Chr.66.21;

c) adnom. ἀρχὴ τῆς ἔχθρης τῆς ἐς τοὺς Ἕλληνας Hdt.1.5, cf. 123, 6.65, E.Ba.779, εἰς τοὺς Ἕλληνας ἁμαρτήματα Isoc.8.96, διὰ τῆς εἰς ἐκείνους τιμωρίας por medio de los castigos (infligidos) a aquéllos Plb.1.7.12, (ἀμύνεσθαι) εἰς αὐτοὺς ἀσέλγειαν Plb.10.6.4.

V usos pregnantes y braquilógicos

1 c. verb. no estrictamente de mov., tr. o intr., incluso de estado, pero que son contemplados como resultado o término de un mov. en, ante, dentro de

a) c. verb. sign. ‘aparecer’, ‘exponer’ y ac. de lugar ἐφάνη λὶς ... εἰς ὁδόν un león apareció en el camino, Il.15.276, ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσι Il.17.487, ἐκτιθῆναι προγραφὰς εἰς Δῆλον Plb.25.3.2, Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον y Felipe apareció en Azoto, Act.Ap.8.40, παραγενόμενος εἰς τὴν πόλιν UPZ 148.6 (II a.C.)
fig. c. ac. de pers. ante, entre εἰς τοὺς Ἕλληνας σαυτὸν σοφιστὴν παρέχων Pl.Prt.312a, εἰς τοὺς ἀρχικοὺς τάττομεν clasificamos entre los mandos X.Mem.2.1.7;

b) c. verb. sign. ‘recoger’, ‘encerrar’, ‘guardar’ ἀλλότριον κάματον σφετέρην ἐς γαστέρ' ἀμῶνται (las abejas) reúnen en su vientre el esfuerzo ajeno Hes.Th.599, cf. Hippon.38.2, A.Eu.29, συναλίσας ἐς τὠυτό Hdt.1.126, cf. Aen.Tact.7.2, δέξαι μ' ... τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδέν acógeme en la nada a mí que no soy nada, e.e., cenizas en las cenizas dice Electra ante la tumba de Orestes, S.El.1166, ἐς Προσωπίτιδα τὴν νῆσον κατέκλῃσεν Th.1.109, frec. en inscr. (ἀνέθηκεν) ἐς τέμενος CEG 428 (Cos V a.C.), cf. 347 (Delfos V a.C.?), εἰς ταφὰς ἐγὼ θήσω S.Ai.1109, cf. CRIA 92, 115 (ambas Heraclea, imper.), εἰς τὴν κέλλαν αὐτῶν ἔχουσιν ἐλαίας BGU 845.20 (II d.C.);

c) c. verb. sign. ‘instalar’, ‘asentar’, ‘quedarse’, ‘estar’ κάτθεσαν εἰς Ἰθάκην Od.16.230, κατένασσε ... ἐς πείρατα γαίης Hes.Op.168, μή πώ μ' ἐς θρόνον ἶζε no me hagas sentar en un asiento, Il.24.553, cf. Od.1.130, 4.51, E.Io 1618, ἱζομένη ἐς ἱρὸν Ἀφροδίτης yendo a sentarse al templo de Afrodita Hdt.1.199, ἀναβὰς ἐς τὰ Σοῦσα ἵζετο ἐς τὰ πρόθυρα τῶν βασιλέος οἰκίων Hdt.3.140, στῆθ' ... ἐς μέσσον quédate en medio, Od.17.447, cf. Eu.Io.20.19, στάντες ἐς ὀρθόν irguiéndonos S.OT 50, cf. Arist.Mete.361a23, τὴν γῆν εἰς ἣν ὑμεῖς κατοικεῖτε LXX Nu.35.33, cf. Luc.Asin.1, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός Eu.Io.1.18, cf. Eu.Luc.11.7, ὕαιναι γίνονται εἰς τοὺς τόπους ἐκείνους se encuentran hienas en aquellos lugares Pall.H.Laus.16.5, εἰς Διο[νυσι]άδα μῖναι (sic) PFay.111.12 (I d.C.), εἰς τὰ Πρωτάρχου ... καταλύσω me quedaré en la fonda de Protarco, UPZ 62.34 (II a.C.), cf. BGU 423.7 (II d.C.), 385.5 (II/III d.C.), εἰς τύμβον κεῖμαι IG 22.13137 (II d.C.)
tb. ‘morir’ εἰς Ἐκβάτανα ἀπέθανε Ael.VH 7.8;

d) c. verb. que expr. la idea ‘dejar caer’, ‘introducir’ o ‘arrojar’ a un recipiente, frec. ref. sacrificios a dioses infernales μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα ἐς βόθρον Od.11.36, cf. A.Th.44, κριὸν θύουσιν ἐς βόθρον Paus.9.39.6, cf. 2.12.1, βοῦν ... ἐς μέγαρον ... ῥέξαντες Orác. en ZPE 1.1967.184 (Hierápolis II d.C.), σφάζειν ἐς κρητῆρα Hdt.3.11, cf. Ar.Lys.188, ἀποκαθαίρεις τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρόμακτρα X.Cyr.1.3.5, ἵν' αὐτὸ λούσῃ εἰς σκάφην Arr.Epict.3.22.71, cf. 4.4.46;

e) c. verbos que significan ‘partir’, ‘dividir’ y ac. del resultado de la división μηνὸς μὲν τροφὴν ... ἐς δραχμὴν ... ἑκάστῳ διέδωκε distribuyó la ración de un mes, a razón de una dracma a cada uno Th.8.29, κάταξις μέν ἐστιν εἰς μεγάλα μέρη διαίρεσις fraccionamiento es la división en trozos grandes Arist.Mete.386a12, τὸ καταπέτασμα ... ἐσχίσθη εἰς δύο Eu.Marc.15.38.

2 c. verb. diversos que implican un mov. ulterior a, hacia οὐδ' ἐς Ἀχαιοὺς μίσγετο y no se mezclaba, e.e., no se acercaba a los aqueos, Il.18.215, κεκλῆσθαι δ' ἐς δαῖτα convocar (para venir) a un festín Thgn.563, cf. POxy.523.2 (II d.C.), 4542 (III d.C.), σῶσαί μ' ἐς οἴκους S.Ph.311, cf. X.An.6.4.8, IG 12(7).386.27 (Egiale III a.C.), OGI 56.11 (Tanis III a.C.), 2Ep.Ti.4.18, τὴν πόλιν ἐξέλιπον εἰς χωρίον ὀχυρόν abandona la ciudad (yendo) hacia una posición fuerte X.An.1.2.24, γράμματα ἑάλωσαν εἰς Ἀθήνας fueron capturadas cartas (y llevadas) a Atenas X.HG 1.1.23, cf. Pl.R.468a, D.S.14.117, προσβοηθεῖν εἰς τὴν Ῥώμην (acudir) a prestar ayuda a Roma Plb.2.24.5, cf. 10.37.5, ὡς διαμαρτύρω ... εἰς Ἰερουσαλήμ Act.Ap.23.11
intercambiado c. ἐν: ἅμα τῷ γεγο]νέναι ἐν Ἀλεξανδρίᾳ ... ἔμ[αθον παρά τινων] ἁλιέων εἰς Ἀλεξάνδρι[αν e.d. al llegar a Alejandría averigué de unos pescadores que se encontraban en Alejandría, POxy.294.6 (I d.C.) en BL 7.129, οἱ εἰς τὸ ὑποκάτω πραισίδιον OClaud.260.6, cf. 262.5 (ambos II d.C.).

3 en exclam.: εἰς ὄλεθρον S.OT 430, 1146, ἐς κόρακας ¡a los cuervos!, e.d., ¡fuera!, ¡al cuerno! Ar.V.852, 982, a partir de frases como ἐς] κόρακας ἄπεχε Archil.300.21, cf. Pherecr.76.5, ἀπόφερ' ἐς κόρακας Ar.Pax 1221, entendido como ἐς Κόρακας ¡a Coracas! población tes. no bien afamada, Zen.3.87, c. juego de palabras sobre ἐς κόλακας Antisth.131
ἐς μακαρίαν ¡a la felicidad!, e.e., ¡a la porra! ἐς μακαρίαν τὸ λουτρόν Antiph.239, a partir de giros como ἄπαγ' ἐς μακαρίαν ¡véte por ahí! Ar.Eq.1151, cf. Pl.Hp.Ma.293a, ἐς ὀλβίαν Com.Adesp.504; ἐς κεφαλὴν σοί ¡que te caiga en la cabeza! Ar.Pax 1063.

B temporal

I c. valor puntual a, en, por

a) c. n. ref. la división del tiempo ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον mañana al salir el sol, Il.8.538, cf. Pl.Lg.858b, ἐς τὰν ἄψερον ἀ[μέραν al día siguiente Alc.73.11, cf. Ar.Pl.998, ἐπεὶ ... ἐς ἠῶ συμβολὴ γίνεται puesto que al amanecer se va a producir el combate Hdt.9.46, καὶ εἰς τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν X.An.2.3.25, ἡ ναυμαχία ἐτελεύτα ἐς νύκτα el combate marítimo acababa al anochecer Th.1.51, ἐξ ἡμέρης ἐς ἡμέρην ἀναβαλλόμενοι dando largas de un día para otro día Hdt.9.8, cf. E.Heracl.270, μέλλω ἐπιδεικνύναι εἰς τρίτην ἡμέραν voy a hacer una demostración al tercer día, e.d. dentro de tres días Pl.Hp.Ma.286b, cf. X.Cyr.5.3.27, παραγενοῦ εἰς τὴν ἡμέραν preséntate el día (de la boda) UPZ 66.5 (II a.C.), cf. LXX Ge.46.4, Arr.Epict.4.10.31, φάτ' ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην Od.14.384, cf. 9.135, ἥκειν εἰς τὸ ἔαρ Hell.Oxy.49.766, κδ ἡλίου τροπαὶ εἰς θέρος el 24 (es) el solsticio de verano en un calendario PHib.27.121 (III a.C.);

b) ind. un momento o el límite de un lapso temporal ἐς δὲ τελευτὴν ... χαλεπὴν ἐπέθηκεν ἀμοιβήν al final le impuso un duro castigo Hes.Op.333, δίκη ... ἐς τέλος ἐξελθοῦσα Hes.Op.218, cf. 294, 664, Hdt.3.40, ἐς δ' ἐνίαυτον παῖδα γέννατ' Alc.42.12, cf. Pi.O.5.22, Arr.Epict.1.7.17, Eu.Matt.10.22, τελεῖται δ' εἰς τὸ πεπρωμένον concluirá en lo ya fijado A.A.68, ἐς τὸν μόρσιμον αἰῶνα Pi.I.7.41, ἐς καιρὸν ἐπείγεσθε os apresuráis en momento oportuno Hdt.4.139.

II c. valor durativo indic. lapso temporal

1 marcado por un término a, hasta

a) en rel. c. el ciclo vital, frec. junto a compl. de proc. ἐκ νεότητος ... ἐς γῆρας Il.14.86, cf. E.Alc.52, Fr.1027, εἰς ἄνδρας ἐκ μειρακίων τελευτᾶν Pl.Tht.173b, Aeschin.1.180, εἰς ἅπαντα τὸν βίον Hippon.220.6, ἐς δεκάτην γενεὴν ... βόσκοι alimentaría hasta la décima generación, Od.14.325, cf. A.Th.745, ἐς ἐμέ hasta mi época Hdt.1.92;

b) ref. al ciclo diurno καί κεν ἐς ἠῶ ... ἀνασχοίμην y aguantaría hasta el alba, Od.11.375, ἐς ἠέλιον καταδύντα ἥμεθα hasta el atardecer estuvimos sentados (al banquete) Od.9.161, πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα durante todo el día hasta que se pone el sol Hes.Th.596, ἐς τόδ' ἦμαρ εὖ ῥέπει θεός hasta este día el dios se inclina a nuestro favor A.Th.21, μέλου δικαίως, ὥσπερ ἐς τόδ' ἡμέρας S.OC 1138;

c) en el ciclo anual y gener. ἐς Ἄμασιν βασιλεύσαντα hasta el reinado de Amasis Hdt.7.47, ἐκ Παναθναίν ἐς Παναθναῖα τὸλ λόγον διδόντν IG 13.52A.28 (V a.C.), κἠς ἔτος ἐξ ἔτεος y de año en año Theoc.18.15, εἰς τὸν αἰῶνα μένει LXX Ps.32.11;

d) c. pron. neutr. ref. un momento temporal ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν Ἀχαιοῖς Il.5.465, ἐς τόδε Hdt.7.29, ἐς ὃ ἐμέμνηντο hasta donde recordaban Th.5.66
en frase eventual o posible hasta que, mientras εἰς ὅ κεν ἄστυ ... ἕλωμεν Il.2.332, cf. 3.409, Od.2.97, 6.295, Hes.Op.562, ἐς ὅ κα τὸ ὕδωρ ἐ[γ]ρυᾶι mientras fluya la clepsidra, TC 79A.74 (III a.C.), εἰς ὅ κ' Ἀχαιοὶ Ἴλιον ... ἕλοιεν Il.15.70, cf. Hes.Op.630
c. conj. o adv. temp. εἰς ὅτε κέν μιν μοῖρ' ... καθέλῃσι Od.2.99, εἰς πότε λήξει; ¿hasta cuándo durará? S.Ai.1184, εἰς ὁπότε Aeschin.3.99, εἰς τότε Pl.Lg.830b, D.14.24, c. rel. ἐς οὗ Hdt.1.67, 4.12.

2 indic. duración esp. en el tiempo futuro para, por, a lo largo de, durante ἤν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν ni aunque durante un año completo permaneciera, Il.19.32, cf. Hes.Th.740, 795, νοῦσον τελέσει μέγαν εἰς ἐνιαυτόν Hes.Th.799, φύλασσε δ' ὅ γ' εἰς ἐνιαυτόν y vigilaba durante un año, Od.4.526, εἰς ἐνιαυτὸν λατρεύει Sol.1.47, ἐς τὸ ὕστερον en el futuro Th.2.20, ὅπως μὴ ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμένη δαπάνη εἰς τὸν μῆνα δαπανᾶται X.Oec.7.36, cf. IG 22.847.12 (III a.C.), χοίνικα κριθῶν εἰς τέσσαρας ἡμέρας διεμέτρει Posidon.253.158, μισθοδοτεῖν τοὺς Μακεδόνας εἰς ἓξ μῆνας D.S.19.15, en rel. al ciclo vital (μένει) εἰς γενεὰν καὶ γενεάν LXX Ps.32.11
ref. un tiempo indef. κλαίοις ἂν ... οὐ μάλ' ἐς μακράν vas a llorar sin que tarde mucho A.Supp.925, esp. c. χρόνον: ἐς τὸν πολὺν χρόνον A.A.621, εἰς τὸ πᾶν χρόνου para siempre A.Eu.670, ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ χρόνου S.El.961, εἰς βραχὺν χρόνον durante corto tiempo E.HF 957 (cód.)
frec. sobreentendido ἐς (τὸ) ὕστερον en lo sucesivo, más tarde, después, Od.12.126, Hes.Op.351, ὄλβος {δ'} οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται Pi.P.3.105 εἰς τὸ λοιπόν para el futuro A.Eu.708, Th.3.44, εἰς τὸ διηνεκές Ep.Hebr.7.3, μένουσα εἰς ζωὴν αἰώνιον Eu.Io.6.27
c. adv. determinado o no por el art. ἐς τὸ πᾶν αἰεί para siempre A.Ch.684, κτῆμά τε ἐς αἰεί ... ξυγκεῖται Th.1.22, cf. E.Or.830, ἔς περ ὀπίσσω en el futuro, Od.20.199, ἐς αὖθις para después Th.4.63, εἰς αὐτίκα μάλ' inmediatamente Ar.Pax 367, ἔς τε τὸ μέλλον καλὸν προγνόντες ἔς τε τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρόν atendiendo al bien futuro y al decoro presente Th.2.64, ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν Th.1.130, μὴ μεριμνήσει εἰς τὴν αὔριον no os preocupéis del mañana, Eu.Matt.6.34.

C referencial o de cualidad

1 en lo referente a, por, en cuanto a, de acuerdo con θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν se parecía por su rostro a las diosas, Il.3.158, cf. Hes.Op.62, γνώμη ... ἐς τὴν γέφυραν el plan acerca del puente Hdt.4.98, τοιόνδε πρῆγμα τόδε γενέσθαι ἐς τὴν ἐπιστράτευσιν tal fué este hecho en lo tocante a la expedición Hdt.3.4, οἵη τίς ἐστὶ ἐς γραφήν ἑκάστη y cuál es cada una (de ellas) con relación a su figura Hdt.4.36, τὰ ἐς ἀρετὴν ἠναντιώμεθα τοῖς πολλοῖς en lo referente a la virtud somos opuestos a la mayoría Th.2.40, εἰς ... χρήματα ... ταῦτα ζημιούσθω Pl.Lg.774b, cf. D.22.55, εὐτυχεῖν ἐς τέκνα E.Or.542, cf. Pl.Ap.35b, (ταῦροι) εἰς κέρας θυμούμενοι E.Ba.743, εἰς γράμματα en lo que se refiere a las letras Pl.Lg.809e, αὐτὸν τοῖς Πελοποννησίοις ἐς τὴν ἑαυτοῦ ... φιλίαν ὡς μάλιστα διαβάλλειν Th.8.88, τὸν χρησμὸν ἔφασαν εἰς ... τὸ παρὸν λέγειν dijeron que el oráculo se refería a la situación presente D.S.11.50
εἰς δέ y en cuanto a en correl. c. περὶ μέν y gen. indic. la continuación del tema siguiente περὶ μὲν ... εἰς δὲ τὸ ἦθος Arist.Rh.1418b24, entendiéndose casi como causal οὐτ' ... εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο X.An.2.6.30, ἐρωτῶ [σ]ε εἴς ... τὴν τῶν θεῶν εὐσέβειαν PGiss.66.9 (II d.C.), εἰς διαταγὰς ἀγγέλων según los mandatos de los ángeles, Act.Ap.7.53, ὅτι εἰς κυνοκέφαλον αὐτοῦ ἔσκωψεν que se burlaba de él como si fuera un mono, Vit.Aesop.G 30
esp. εἰς ὄνομα a nombre σύμβολα ποιῆσαι ... εἰς τὸ Κλεομάχου ὄνομα PHib.74.3 (III a.C.), δόντων ἡμῶν [σοι ἔν]τευξιν εἰς τὸ τοῦ βασιλέως ὄνομα Wilcken Chr.337.2 (III a.C.), ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται quien al profeta reciba en cuanto a su nombre de profeta recibirá recompensa de profeta, Eu.Matt.10.41, cf. 12.41, Eu.Luc.11.32, simpl. ἀναγράφουσι τὸν κλῆρον εἰς τὸν Πέτρωνα registran el lote de tierra a nombre de Petrón, PTeb.30.19 (II a.C.), ἀποχὰς δισσὰς εἴς με γεγραμμένας PGraux 30.7.28 (II d.C.)
en fórmulas de juramento (ὀμνῦναι) εἰς Ἱεροσόλυμα (alternando c. ἐν y dat.) jurar por Jerusalén, Eu.Matt.5.35
c. adj. calificativo πρῶτος εἰς εὐψυχίαν el primero en cuanto al valor A.Pers.326, ἑωυτῷ ἐπιτηδεότατοι ἐς πίστιν los que para él eran más dignos de confianza Hdt.3.70, λαμπροί ... ἐς γένος ilustres por el linaje E.El.37, οὐκ ἐστ' ἀκριβὲς οὐδὲν εἰς εὐανδρίαν E.El.367, πόλεως εὐδοκιμοτάτης εἰς σοφίαν Pl.Ap.29d
adnom. relativo a, propio de, por, de ἡ ἐς γῆν καὶ θάλασσαν ἀρχή el imperio por tierra y mar Th.8.46, τὸ ... εἰς ἐμ' οὐ κακῶς ἔχει E.IT 691, χωρὶς τοῦ εἰς αὐτὴν οἴκου excepto la casa que le es propia, excepto su casa, UPZ 180a.2.2 (II a.C.), cf. D.S.13.101, τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα 1Ep.Petr.1.11, τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον los (escritos) referentes a Apolonio de Tiana Philostr.VA tít.
adv. ἐς τὰ πάνθ' ὁμῶς βίαιος A.Pr.736, ὀφθαλμιῶντες ἐς τὸ ἔσχατον teniendo una enfermedad gravísima en los ojos Hdt.7.229, εἰς ὑπερβολήν excesivamente E.Hipp.939, Isoc.9.23, D.Ep.3.6, Aeschin.1.180, 2Ep.Cor.4.17, εἰς εὐτέλειαν χηνὶ σύ γε γεγραμμένῳ (parecerse) a una oca pintarrajeada por poco precio Ar.Au.805, λειμῶνες θαλέθουσιν ... εἰς ἅλις Theoc.25.17, ἐλύπησαν ... ἐς πλέον Paus.7.9.3.

2 indic. grado, paso o cambio cualitativo a, hasta, en a veces sin trad.:

a) indic. grado o medida ἀμφοτέρων ἐς κόρον ἠλάσατε Tyrt.7.10, cf. Epiph.Const.Haer.64.72.7, καθελόντες αὐτὴν (sc. τὴν πόλιν) ἐς ἔδαφος Th.3.68, πίνειν εἰς μέθην Pl.Lg.775b, ποταμοῦ ὑπονενοστηκότος ἀνδρὶ ὡς ἐς μέσον μηρόν el río al bajar (llegaba) como a medio muslo de un hombre Hdt.1.191
c. adj. numerales o de cantidad, funcionando como suj. o compl. dir. ἐς δὲ ἄνδρας διακοσίους καὶ εἴκοσι μάλιστα ἐνέμειναν Th.3.20, διέφθειραν ... τῶν Θηβαίων ... ἐς εἴκοσι μάλιστα ἱππέας Th.7.30, cf. 1.74, 7.32, εἰς ἑκατὸν τίκτουσι ᾠά ponen hasta cien huevos Arist.HA 558a14, cf. Aen.Tact.40.6, ἱματισμὸν ζητῆσαι εἰς δύο τάλαντα buscar un vestido de hasta dos talentos Thphr.Char.23.8, ἱππέας ... πεσεῖν ἐς τετρακοσίους Arr.An.5.15.2, οὐκέτ' ἐμπολῶμεν οὐδ' εἰς ἥμισυ no llega lo que vendemos ni a la mitad Ar.Th.452, esp. εἰς ὅσον: οὐκ ἔστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι ἐς ὅσον βουλόμεθα ἀρχεῖν Th.6.18, cf. S.Ph.1403, E.El.71, Pl.R.501c, D.23.70, c. adv. num. ἐς τρὶς ὀνομάσαι «Σόλων» pronunció hasta tres veces «Solón» Hdt.1.86, cf. E.Hipp.46;

b) cambio cualitativo en, hasta αὐτὸν ἐς φαρμακὸν ἐκποιήσασθαι Hippon.27, μορφὴν ... μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν E.Ba.54, καταξαίνειν τὸν ἄνδρα ... εἰς φοινικίδα sacudir al hombre hasta ponerlo rojo Ar.Ach.320, ἐκτρέφειν τὸ σπέρμα εἰς καρπόν X.Oec.17.10, ὁ δὲ (μεταβάλλει), ἡ ὕλη· εἰς ὃ δέ, τὸ εἶδος lo que cambia es la materia, a qué (cambia) es la forma Arist.Metaph.1070a2, εἰς ἄνδρα γενειῶν echar barba hasta hacerse un hombre Theoc.14.28, στρέφειν αὐτὰ (ὕδατα) εἰς αἷμα Apoc.11.6, τὴν πήραν εἰς καθέδραν ποιησαμένη haciendo de la alforja asiento Hld.6.14.1, ἔσται εἰς ἔθνη LXX Ge.17.16, ἐγενήθη δέ μοι εἰς γυναῖκα se hizo mi mujer LXX Ge.20.12, ἐγένετο εἰς δένδρον Eu.Luc.13.19, ἵνα μὴ εἰς ψωμίν γένηται PFay.119.34 (II d.C.)
dep. de adj. (πτωχή) μέχρι καὶ εἰς σταγόνα de una fuente AP 9.258 (Antiphan.).

3 c. numerales, indicando el núm. de elementos de los rangos de una formación, en cont. mil. en, por, de a o sin trad. εἴ περ ... ἐς δεκάδας διακοσμεθεῖμεν Il.2.126, ἐς τριακάδας δέκα ναῶν A.Pers.339, εἰς τέσσαρας en (fila de) cuatro X.Cyr.2.3.21.

4 c. sent. distrib. por προσάγει σκῆπτρον Βενιαμιν εἰς φυλάς manda acercarse a la tribu de Benjamín por tribus LXX 1Re.10.21, προσάγουσιν τὴν φυλὴν Ματταρι εἰς ἄνδρας LXX ib., cf. 2Re.18.2.
• Etimología: De *ενς, formada sobre ἐν (cf. lat. in, etc.), como ἐξ sobre ἐκ.