γουνάζομαι
• Alolema(s): γωνάζομαι Stesich.13.4S.
• Prosodia: [-ᾰ-]
• Morfología: [aor. ind. 1a plu. γουνασάμεσθα Orph.A.618; subj. 2a sg. γουνάσσηαι A.R.4.747]


agarrar, abrazarse a las rodillas de otro como suplicante, implorar, suplicar (a veces c. abstracción del gesto del suplicante) c. ac. de la pers. a quien se implora καί μιν γουνάσομαι a Zeus Il.1.427, cf. Stesich.l.c., Orph.A.943, μή με, κύον, γούνων γουνάζεο μηδὲ τοκήων no me cojas por las rodillas, perro, ni supliques por mis padres, Il.22.345, cf. h.Ven.131, νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι pero ahora te suplico por tu padre, Od.13.324, cf. 11.66, μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιος A.R.l.c., κείνην ἐσσύμενος γουνάζεο Q.S.10.313
c. or. complet. de inf. τῶν ὕπερ ἐνθάδ' ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων ἑστάμεναι κρατερῶς en nombre de los que no están aquí presentes yo imploro que resistáis con firmeza, Il.15.665
abs. τὼ δ' αὖτ' ἐκ δίφρου γουναζέσθην y ellos a su vez suplicaban desde el carro, Il.11.130, c. dat. instrum. θυέεσσι λιταῖσί τε γουνασάμεσθα imploramos con sacrificios y plegarias Orph.l.c., cf. Hsch., EM 239.2G.