γοητεία, -ας, ἡ


I magia, brujería, hechizo γ. καὶ μαγεία Gorg.B 11.10, μαντεία ... καὶ γ. Pl.Smp.202e, καὶ οὐδὲν ὑγιὲς ... ἀλλὰ γ. τις Pl.R.584a, ἀσμενισμοὶ καὶ γοητεῖαι Chrysipp.Stoic.3.96, δι' ὀμμάτων γ. Plu.2.961d, cf. Plot.4.4.43
prodigio de los milagros de Cristo, Cels.Phil.2.49.

II fig.

1 seducción γοητείας ἅμιλλαν ποιητέον hay que hacer una prueba consistente en seducción Pl.R.413d, cf. Amph.Seleuc.179, ἀπάτη καὶ γ. Plb.4.20.5
encanto, capacidad de seducción Cic.Att.180.4
atracción engañosa del mundo de los sentidos ἡ τῆς φύσεως γ. la magia de la naturaleza Plot.4.4.44, (ἡ ἡδονὴ) νύκτωρ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐνυπνίοις μετὰ γοητείας ... ἐπιβουλεύουσα Clem.Al.Strom.2.20.120.

2 charlatanería οἱ δὲ πολλοὶ τεθεραπευμένοι ταῖς Ἡρακλείδου γοητείαις Plb.33.18.11
trapacería, maña ἠξίου μετὰ πολλῆς γοητείας ἐξαφεῖναι σῶον αὐτόν suplicaba con muchas mañas que le dejaran en libertad LXX 2Ma.12.24, γ. καὶ ἀπάτη καὶ ψευδολογία Luc.Nigr.15, τῆς ὑποκρίσεως γ. D.S.1.76.