LMPG en línea
ὑποταγή, -ῆς, ἡ–/+


1 sumisión
δὸς δέ μοι πάσης ψυχῆς ὑποταγήν, ἧς ἂν ἐπικαλέσωμαι
concédeme la sumisión de toda alma por la que te invoque P IV 1822
2 orden de un dios
καταστίλ[α]τε τὴν ὀργὴν καὶ τ[ὸ]ν θυμὸν τοῦ δ(εῖνα) πρὸς ἐμὲ τὸν δ(εῖνα) κατ' ὑποταγὴ<ν> τοῦ μ[ε]γάλου θε[οῦ] Νεουφνειώθ
aplacad la cólera y el furor de fulano contra mí, mengano, por orden del gran dios Neufneot P LXXX 4, cf. P LXXIX 5