LMPG en línea
ἰασπαχάτης, -ου, ὁ–/+


jaspe ágata
ἐπ' ἰασπαχάτου λίθου γλύψον Σάραπιν προκαθήμενον
en una piedra de jaspe ágata graba un Sarapis sentado P V 447, cf. P V 449, P V 457