LMPG en línea
ἕδρασμα, -ατος, τό–/+


fundamento, base
στυγνοῦ σκότους ἕ., καρχαρόστομε σκύλαξ, ... μόλε
fundamento de la tenebrosa oscuridad, cachorro de dientes de sierra, ven SM 42.1, cf. SM 63.