LMPG en línea
ἕβδομος, -η, -ον–/+


séptima
 
εἰπὼν τὸν ὑποκείμενον λόγον τοῦτον τὸν ζʹ
pronunciando esta fórmula que sigue, la séptima P III 387, cf. P III 372
ὅταν ὁρκ[ίζῃ]ς τὴν γαῖαν λέγων τὸν ἕβδομον [λόγο]ν [εἰς τὴν] γῆν
cuando conjures a la tierra diciendo la séptima fórmula a la tierra P III 391
 
ἄρχου δὲ τῆς προκειμένης ἐπικλήσεως ἀπὸ ζʹ τῆς σελήνης
comienza dicha invocación a partir de la séptima luna P II 43
 
ὥρᾳ ἑ]βδόμῃ ἐλεύσεταί σοι ἔξαν[τ]ά [σο]υ
en la hora séptima se acercará a ti de frente P III 631