LMPG en línea
ἔλαφος, -ου, ὁ, ἡ–/+


ciervo
 
ἡ δεῖνά σοι θύει, θεά, δεινόν τι θυμίασμα ... ἅλα, στέαρ ἐλάφου νεκρᾶς
fulana presenta en tu honor, diosa, una horrible ofrenda, sal y grasa de una cierva muerta P IV 2581
ἡ δεῖνά σοι ἐπιθύει, θεά, ἐχθρόν τι θυμίασμα ... ἅλας τε καὶ ἐλάφου κέρας
fulana te presenta, diosa, una ofrenda odiosa, sal y un cuerno de ciervo P IV 2647