LMPG en línea
ἐπιτάσσω–/+


ordenar
 
τὸ κυρίου ὄνομα, ὅ ἐστι Ὀγδοάς, ὁ τὰ πάντα ἐπιτάσσων καὶ διοικῶν
el nombre del señor, que es Ogdoas, el que todo lo ordena y gobierna P XIII 743
ὅτι τοῦτο θέλει καὶ ἐπιτάσσει ὁ μέγας θεός
porque esto quiere y ordena el gran dios SM 42.18, cf. SM 45.23
 
ὅτι ἐπιτάσσει σοι ὁ μέγας καὶ ... ἀκαταφρόνητος τοῦ μεγάλου θεοῦ δαίμων
porque te lo manda el grande y muy estimado demon del gran dios P XII 172