LMPG en línea
ἐμπεριλαμβάνω–/+


rodear
Σαχμουοζοζο, ὁ βροντῶν, ... ὁ καθ' ὥραν ἐξαίρων τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου καὶ τὴν σελήνην ἐμπεριλαμβάνων
Sachmuozozo, el que truena, el que cada hora destruye el círculo del sol y rodea a la luna P VII 300, cf. P VII 367