LMPG en línea
ἀστράπτω–/+


relampaguear
αἰνῶ σε, ὁ θεὸς τῶν θεῶν, ... ὁ ἀστράπτων
te alabo a ti, el dios de los dioses, el que relampaguea P IV 1160, cf. P XII 60
ἐγώ εἰμι ὁ ἀκέφαλος δαίμων, ... ὁ ἀστράπτων καὶ βροντῶν
yo soy el demon acéfalo, el que relampaguea y truena P V 150, cf. P VII 234, P VIII 92, SM 90.fr.D.6
σὺ εἶ ὁ βρο]ντῶν, ὁ βρέχων καὶ ἀστ[ράπτων
tú eres el que truena, el que llueve y el que relampaguea P VII 995