LMPG en línea
ἀρχάγγελος, -ον–/+


arcángel
 
ἐπάκουσόν μου, ὁ κτίσας δεκανοὺς κ[ρα]ταιοὺς καὶ ἀρχαγγέλους
escúchame, tú que creaste a los poderosos decanos y a los arcángeles P I 208, cf. P IV 1203, P XXIIb 3
 
ὁρκίζω σε ... ὃν εὐλογεῖ πᾶσα ἐνουράνιος δύναμις ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων
te conjuro a ti, a quien bendice toda fuerza celestial de ángeles y arcángeles P IV 3052, cf. P XIII 328, C 23.29, O 3.5
τούτῳ τῷ θεῷ γὰρ ὑπετάγησαν ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι
pues a este dios se han sometido ángeles y arcángeles P XIII 744
ἐπάκου[σό]ν μοι ... ὁ θ[εὸς ἀγγ]έλων κ[αὶ ἀ]ρ[χα]γγέλων
escúchame, dios de ángeles y arcángeles P XXIIb 7, cf. P XIII 336
 
ἐλθέ μο[ι, μ]έγισ[τος ἀ]ρχάγγελος
ven a mí, el más grande arcángel P III 339
ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, ... κρατεῖτε αὐτούς
ángeles y arcángeles, dominad a estos C 15a.1, cf. C 15b.1
 
 
τέλει μοι, Μιχαήλ, ἀγγέλων ἀρχάγγελε
cúmplelo para mí, Miguel, arcángel de los ángeles P IV 2357, cf. P VII 257, P XIII 929, SM 29.3, SM 93.4 (fr. lac.)
ἐπικα[λοῦμαί σε] ... δυ[νατὲ ἀρχάγγε]λε Γαβριήλ
te invoco a ti, poderoso arcángel Gabriel P VII 1013, cf. C 21.10
 
φάνηθί μοι, ὁ ἀρχάγγελος τῶν ὑπὸ τὸν κόσμον, αὐθέντα Ἥλιε
muéstrate a mí, el arcángel de los que están bajo el cosmos, soberano Helios P XIII 257
 
ἀνάπεμψόν μοι ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τὸν ἀρχάγγελον σου
envíame esta noche a tu arcángel P XIV 5, cf. P IV 483