LMPG en línea
ἀπέραντος, -ον–/+


ilimitado
δεῦρό μοι, βασιλεῦ, <καλῶ σε>, θεὸν θεῶν, ἰσχυρὸν, ἀπέραντον
ven a mí, rey, a ti te invoco, dios de dioses, poderoso, ilimitado P I 164