LMPG en línea
ἀποκλύζω–/+


sumergir
ἀπόκλυσον τὸν χάρτην ἐς ὕδωρ πηγαῖον ἀπὸ ζʹ πηγῶν
sumerge el rollo de papiro en agua de manantial procedente de siete fuentes P I 234, cf. P I 242
ἀπόλειξον τὸ ἓν μέρος καὶ τὸ <ἕ>τε<ρον> ἀπόκλυσον εἰς τὸ οἶνον καὶ τὸ γάλα
lame una cara y la otra sumérgela en vino y leche P XIII 435, cf. P XIII 436