LMPG en línea
χαλεπός, -ή, -όν–/+


duro
σὺ εἶ ἡ Ζμύρνα, ἡ πικρά, ἡ χαλεπή, ἡ καταλλάσσουσα τοὺς μαχομένους
tú eres la Mirra, la amarga, la dura, la que reconcilia a los que luchan P IV 1499