LMPG en línea
σύμμαχος, -ον–/+


aliado
Ζμύρνα, Ζμύρνα, ... ἡ καταφλέξασα τὸ ἕλος τοῦ Ἀχαλδα, ἡ κατακαύσασα τὸν ἄθεον Τυφῶν<α>, ἡ σ. τοῦ Ὥρου
Mirra, Mirra, la que consumió el pantano de Acalda, la que hizo arder al ateo Tifón, la aliada de Horus P XXXVI 337