LMPG en línea
σπάρτον, -ου, τό–/+


cordón
καὶ διειρήσας σπάρτῳ Ἀνουβιακῷ φόρει περὶ τὸν τράχηλον
y atravesándolo con un cordón de Anubis, llévalo alrededor del cuello P I 147, cf. P I 69
λαβὼν σπάρτον ἀπὸ <βα>λαντίου κατὰ ἅμμα [λ]έγε
toma el cordón de un monedero y di en el lazo P VII 209
δήσας (τὴν πλάκαν) σπάρτῳ
ata la lámina con un cordón P VII 437