LMPG en línea
σορός, -οῦ, ἡ–/+


ataúd
ἐπικαλοῦμαί σε, τὸν ἀκέφαλον θεόν, ... σὺ εἶ ὁ ἐπὶ σορῷ κατακείμενος
te invoco a ti, el dios acéfalo, tú eres el que yace sobre un ataúd P VII 236, cf. P VIII 97, SM 90.fr.D.10