LMPG en línea
προσκαλέω–/+


invocar
καὶ σὺ αὐτὸς ἐπικύπτων ἐν τῷ σκεύει λέγε τὸν λόγον τὸν ὑποκείμενον καὶ προσκαλοῦ, ὃν βούλει θεόν
y tú inclinándote sobre el recipiente recita la fórmula que sigue e invoca al dios que quieras P IV 230