LMPG en línea
προσευχή, -ῆς, ἡ–/+


súplica
λ]έγε ἑπτάκις πρὸς ἄρκ[τον] ... [τὴν προ]σε[υ]χ[ὴ]ν τ[οῦ] Ἰακώβ
pronuncia siete veces hacia el Norte la súplica de Jacob P XXIIb 26, cf. P XXIIb 1