LMPG en línea
πλοῖον, -ου, τό–/+


1 barco
 
ἔγχρισον δὲ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν μεθ' ὕδατος πλοίου νεναυαγηκότος καὶ τὸν εὐώνυμον στίμι κοπτικὸν μετὰ τοῦ αὐτοῦ ὕδατος
úngete el ojo derecho con agua procedente de un barco que haya naufragado y el izquierdo con antimonio cóptico mezclado con la misma agua P V 65, cf. P V 69
γράφε ἐν ἥλῳ κυπρίνῳ ἀπὸ πλοίου νεναυαγηκότος
grábalo con un clavo de cobre de un barco que haya naufragado P VII 466
λαβὼν [λύχνο]ν ἑπ[τάμ]υξον ἀμίλτωτον ποίησον ἐλλύχνιον [ἀπ]ὸ πλοίου νεναυαγηκότος
toma una lámpara de siete mechas, no pintada de rojo, y haz una mecha de (una cuerda de) un barco que haya naufragado P VII 594
2 nave
στήσατε, στήσατε, κυβερνῆται τοῦ ἱεροῦ πλοίου, τὸ ἱερὸν πλοῖον
detened, detened, capitanes de la sagrada nave, la sagrada nave P III 99, cf. P III 114