LMPG en línea
μελάνιον, -ου, τό–/+


tinta
ἔστιν δὲ καὶ τοῦ μελανίου ἡ σκευή· τρωγλῖτις ζμύρνα δραχμαὶ δʹ, ἰσχάδας Καρικὰς γʹ, φοινίκων Νικολάων ὀστέα ζʹ
esta es la preparación de la tinta: cuatro dracmas de mirra troglitis, tres higos secos de Caria, siete huesos de dátiles nicolaos P I 243
ἔστιν δὲ τὰ μελάνια τῆς πραγματείας
ésta es la tinta de la práctica P IV 2099, cf. P IV 2013