LMPG en línea
μελιγενέτωρ, -ορος, ὁ–/+


productor de miel
ἐπικαλοῦμαί σε, Ζεῦ, Ἥλιε, Μίθρα, Σάραπι, ἀνίκητε, ... μ.
ta invoco a ti, Zeus, Helios, Mitra, Sarapis, invencible, productor de miel P V 6, cf. SM 42.57