LMPG en línea
μαγεία, -ας, ἡ–/+


magia
ὦ μα[κάρι]ε μύστα τῆς ἱερᾶς μαγείας
oh feliz iniciado en la sagrada magia P I 127
ἐπιδεικνύμενος τὴν δύναμιν τῆς θείας αὑτοῦ μαγείας
mostrando la fuerza de su magia divina P IV 2449, cf. P IV 2453, SM 95re.13 (fr. lac.)