LMPG en línea
κολυμβήθρα, -ας, ἡ–/+


piscina lugar de curación para la gente enferma
ὁ θ(εὸ)ς τῆς προβατικῆς κολυμβήθρας, ἐξελοῦ τὴν δούλην σου Ἰωαννίαν
Dios de la piscina probática, salva a tu esclava Ioania C 5b.7, cf. O 3.1