LMPG en línea
κατάρχης, -ου, ὁ–/+


dominador
κύριε, χαῖρε, δέσποτα ὕδατος, χαῖρε, κατάρχα γῆς
señor, te saludo, señor del agua, te saludo, dominador de la tierra P IV 713