LMPG en línea
καταρρήγνυμι–/+


romper
τρήσας τὸ ὠὸν καὶ ἐνεὶ[ς] τὸ πτερὸν κατάρ<ρ>ηξον οὕτω ἐγχρισάμενος
perfora el huevo, introduce el ala y, después de ungirte, rómpelo P IV 50