LMPG en línea
καταπίνω–/+


tragar
 
ἐὰν δὲ αἴσθῃ πληγῆς, μάσησιν [τ]οῦ κυμίνου μετὰ ἀκράτου κατάπιε
si percibes un golpe, trágate la machacadura del comino con vino puro P II 59
ἐὰν δέ τις αὐτῶν μὴ καταπίῃ τὸ δοθὲν αὐτῷ, αὐτός ἐστιν ὁ κλέψας
aquel de ellos que no se trague lo que se le ha dado, ése es el ladrón P V 211
 
δὸς τὸ πέταλον καταπιεῖν πέρδικι
dale la lámina a una perdiz para que se la trague P IV 1824
λαβὼν βάτραχον ζῶντα βάλε εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ τοὺς ὀρόβους, ἵνα καταπίῃ αὐτούς
toma una rana viva e introduce en su boca las arvejas para que se las trague P XXXVI 325
 
ὁ σείσας καὶ σείων τὴν οἰκουμένην, ὁ καταπεπωκὼς τὸν ἀείζωον ὄφιν
el que agitó y agita la tierra, el que devoró a la serpiente P IV 1324, cf. P VII 300, P VII 366