LMPG en línea
θυσιαστήριον, -ου, τό–/+


altar
ἐ[ξαπόστ]ειλόν μοι, δέσποτα, τοὺς ἁ[γίους] σου ἀρχαγγ[έ]λους, τοὺς κατάντικρυ τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου ἑστῶτας
envía, Señor, a tus santos arcángeles, los que se encuentran frente a tu sagrado altar C 21.12