LMPG en línea
θεοφυλακτόν, -οῦ, τό–/+


protección divina
ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ [δεῖνα, φοροῦντος τὸ θεοφυ]λακτὸν τοῦτο
retiraos de fulano, que lleva esta protección divina C 10.5