LMPG en línea
δέπαστρον, -ου, τό–/+


copa
παράθες π[αρὰ] τὸν τρίποδα δέπασ[τρο]ν ἢ κόγχην ἔχουσαν ὕδωρ κα[θαρόν
coloca al lado del trípode una copa o una concha con agua pura P III 301